Fordeler og ulemper med screening

Screening er ingen ”gullstandardundersøkelse” og den perfekte screeningmetoden er foreløpig ikke funnet opp.

Screeningmetoder plukker ikke opp alle tilfeller av kreft. Begge screeningmetodene i dette forprosjektet (sigmoidoskopi én gang eller test for usynlig blod hvert annet år) forventes å oppdage 6-7 av 10 svulster i tykktarm og endetarm FØR de gir sympotomer.

Kun fem av hundre som får påvist usynlig blod i avføringen har kreft. Som oftest er svulsten i et tidlig stadium der behandlingen gjør en helt frisk. Halvparten av de som får påvist blod i avføringen har polypper i tarmen. Polypper er mulige forstadier til tarmkreft som effektivt kan fjernes ved koloskopi og dermed forhindre utvikling av kreft.

Screening og helsesjekker kan gi en følelse, bevisst eller ubevisst, av å bli tatt godt vare på og dermed redusere motivasjonen for å ta egenansvar for egen helse (fortsette å røyke, mosjonere lite, spise usunt). Det er viktig å huske på at et screeningtilbud vanligvis bare gjelder for én sykdom – i dette tilfelle tarmkreft.

Screening kan ikke erstatte en sunn livsstil.