Evaluering

Vi ønsker å fortløpende evaluere nytten av screening ved hjelp av spørreundersøkelser. Vi håper at du som har fått tilsendt et spørreskjema, enten du er blitt invitert til screeningundersøkelse eller du er kontrollperson som ikke er trukket ut til screening, kan bidra til dette ved å enten fylle ut et nettbasert spørreskjema eller det tilsendte papirskjema. Du vil motta samme skjema 2-5 ganger i løpet av et år og eventuelt etter tre år – litt avhengig av resultatet av screeningen og om du tilhører kontrollgruppe,

Spørreundersøkelsene er for denne omgangen avsluttet. De som benyttet nettskjema, ble med på loddtrekning av nettleserbrett (iPAD).

 

Den fjerde loddtrekningen er gjort i desember 2016 blant 2 567 nettskjemaer. Nettbrettet av type «Apple iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular 128GB» ble vunnet av en deltager i Østfold som tilhører gruppen sigmoidoskopi.
Dette var den siste trekningen. Vi takker alle som har benyttet nettskjema!