image

Tarmkreftscreening

140 000 kvinner og menn i alderen 50-74 år (per 01.01.2012) fra Østfold, Akershus og Buskerud vil i perioden 2012-2018 bli invitert til å være med i et pilotprosjekt: Et forprosjekt på en masseundersøkelse (screening) mot tarmkreft, altså kreft i tykktarm eller endetarm.

 

Hver dag får ti nordmenn påvist kreft i tykktarm eller endetarm. Norge har en av verdens høyeste forekomst av tarmkreft - en kreftform som ofte ikke gir symptomer før sent i sykdomsforløpet.  Du kan lese mer om tykk- og endetarmskreft i Norge her.

Screeningprogram mot tarmkreft – forprosjekt

Det finnes idag flere screeningmetoder for tarmkreft, men det er ikke avklart hvilken screeningtest som er best i et folkehelseperspektiv. Derfor er forprosjektet designet som en forskningsstudie basert på prinsippene for sammenlignende effektforskning.

Dette innebærer at inviterte tilbys (etter loddtrekning) én av to screeningmetoder med målsetning om å finne ut hvilken metode som er best i et folkehelseperspektiv. På den måten screeningtilbudet bedres kontinuerlig ettersom ny kunnskap etableres.

Den ene halvparten inviteres til en immunokjemisk test for usynlig blod i avføringen (iFOBT/FIT) og den andre halvparten får tilbud om en 'kikkertundersøkelse' av nedre del av tykktarmen (sigmoidoskopi).

Les mer om de to ulike testene her

Ettersom dette er et forskningprosjekt, og ikke et screeningprogram, følger det strenge rammer for utforming og inklusjon av deltakere. Det er derfor ikke mulig å melde seg på eller velge screeningmetode selv, men det er selvsagt frivillig om en vil delta eller ikke. 

Denne organiseringen har tidligere ført til en rekke delprosjekter med verdifull overføringsverdi til klinisk arbeid og bedret helsetilbud til pasienter (dvs. folk som er syke - ikke friske screeningdeltakere).

Organisering

Prosjektet er satt i gang av Helse- og omsorgsdepartementet med finansiering over statsbudsjettet.  

Helse Sør-Øst ved Kreftregisteret har fått ansvar for planlegging og gjennomføring i samarbeid med HelsedirektoratetVestre Viken HF og Sykehuset Østfold HF