Faktaark på engelsk, arabisk og urdu

Kreftregisteret har utformet faktaark om forebyggende undersøkelser, herunder mammografiscreening og cervixscreening på engelsk, urdu og arabisk.

 Faktaarkene finner du her.