Informasjonsmateriell

Her finner du informasjonsmateriell som brukes i Mammografiprogrammet.

Publisert 1.4.17, sist oppdatert 29.5.19

I Norge får alle kvinner mellom 50 og 69 år invitasjon til mammografiscreening hvert annet år. Invitasjonen sendes som et personlig brev i posten, enten fysisk eller digitalt. 

Tre ulike brev sendes ut i Mammografiprogrammet:

  • invitasjonsbrev til alle i målgruppen, med et faktaark vedlagt
  • påminnelsesbrev for dem som ikke benytter timen sin og heller ikke har takket nei til å få invitasjoner
  • svarbrev med resultatet av undersøkelsen. 

Nedenfor kan du se hva slags informasjon som gis i de ulike brevene.

Invitasjonsbrev

Dette brevet inneholder informasjon om hva Mammografiprogrammet er, og hensikten med tilbudet.

Invitasjonen inneholder reservert tid og sted for undersøkelse ved din lokale screeningenhet, samt praktisk informasjon i forbindelse med undersøkelsen, og kontaktinformasjon, dersom du ønsker å endre eller avbestille timen.

Vil du delta i Mammografiprogrammet? (PDF - bokmål, versjon av desember 17)

Vil du delta i Mammografiprogrammet? (PDF - nynorsk, versjon av desember 17)

Vedlegg: Faktaark om mammografiscreening

Sammen med invitasjonsbrevet får du et faktaark som forteller hva mammografiscreening kan innebære og hvordan screeningen er lagt opp.

Faktaarket understreker at det er opp til den enkelte om man ønsker å benytte seg av tilbudet om mammografiscreening.

Videre kan du lese om fordeler og ulemper ved mammografiscreening - viktige momenter å vurdere når du skal velge om du vil delta.

Faktaarket forteller også om hvorfor du har fått invitasjonen, hvordan undersøkelsen foregår, og hva som skjer etter undersøkelsen.

Faktaark om mammografiscreening (PDF - bokmål, versjon av desember 17)

Faktaark om mammografiscreening (PDF - nynorsk, versjon av desember 17)

Nytt tilbud om mammografi

Dersom du ikke benyttet timen som var reservert for deg, og heller ikke har takket nei til å få invitasjoner fra Mammografiprogrammet, får du et nytt brev.

I dette brevet får du tilbud om å kontakte ditt brystdiagnostiske senter innen fire måneder dersom du ønsker ny time.

Nytt tilbud om mammografi (PDF - bokmål, versjon av desember 17)

Nytt tilbod om mammografi (PDF - nynorsk, versjon av desember 17)

Svarbrev

Alle kvinner som har deltatt i Mammografiprogrammet, får skriftlig beskjed om resultatet.

Ordlyden i svarbrevet er avhengig av resultatet fra undersøkelsen. 

Enten får du beskjed om at det ikke er tegn til brystkreft på bildene, eller så får du innkalling til tilleggsundersøkelse fordi funn på mammografibildene eller opplysninger om symptomer gjør det nødvendig med nærmere utredning.

Faktaark på flere språk

Det er laget et enkelt faktaark om screeningprogrammene på flere språk. Faktarket ble laget i 2009, og er ment som et tillegg til muntlig informasjon: