Undersøkelsen

Mammografi er en røntgenundersøkelse av brystene som kan benyttes for å oppdage brystkreft som fremdeles er så lite utviklet at den ikke er merkbar for kvinnen selv.

Strektegning kvinne ved skranken på en screeningenhet

Siden er sist oppdatert 19.2.19

Screeningundersøkelsen skjer på en spesialisert bildetakingsenhet. Hele besøket tar 10-20 minutter, mens selve bildetakingen tar ca 5 minutter.

Strektegning radiograf snakker med screeningkvinneFør bildene tas, vil en radiograf stille deg noen spørsmål og se etter om du har noen hudforandringer på brystene som vil kunne bli synlige på mammografibildene.

Dette er opplysninger som brukes når røntgenlegene gransker bildene dine.

Strektegning kvinne ved mammografiapparatSelve bildetakingen foregår i et separat rom.

Vanligvis er to radiografer til stede når mammografibildene tas. Det blir tatt bilder i to vinkler av hvert bryst.

For å oppnå god bildekvalitet og lavest mulig stråledose, må det legges press på brystene mens bildene blir tatt.

Presset varer noen sekunder og kan oppleves ubehagelig, men det er ikke vist at dette er skadelig. 

Sammenlignet med andre røntgenundersøkelser er stråledosen lav og ikke regnet for å utgjøre noen risiko, selv ved regelmessig deltagelse i Mammografiprogrammet.

Mammografi kan gjennomføres uavhengig av brystenes størrelse.

Resultatene

Strektegning røntgenlege gransker mammografibilder

Mammografibildene blir gransket av to røntgenleger, uavhengig av hverandre.

Alle får skriftlig svar på undersøkelsen fra Kreftregisteret eller fra brystdiagnostisk senter. Brevet kommer i den digitale postkassen dersom du har opprettet dette.

Strektegning kvinner med digitalt og fysisk brev i håndenDe fleste mottar svarbrevet i løpet av 2-4 uker.

Merk at svartiden av og til kan være lengre.

Ofte er årsaken til lang svartid knyttet til at det aktuelle brystsenteret for en periode har redusert kapasitet til å granske bildene. 

Dersom forventet svartid er lengre enn vanlig, skal personalet informere om dette når du møter til undersøkelse. 

Det kan bli behov for tilleggsundersøkelser

Noen kvinner blir innkalt til tilleggsundersøkelser ved brystsenteret.

For de fleste innebærer tilleggsundersøkelse at det tas nye røntgenbilder og/eller ultralyd.

Strektegning ultralydundersøkelse av liggende kvinne

Strektegning kvinne ved mammografiapparat

I noen tilfeller er også nødvendig å ta en celle- og/eller vevsprøve, en såkalt biopsi, fra brystet.

 

Når og hvordan du får svar på disse prøvene, avtales direkte med deg. 

En innkalling til tilleggsundersøkelse kan gi uro og engstelse hos mange, men en slik innkalling trenger ikke å bety at du har brystkreft.

Tilleggsundersøkelsene medfører ingen ekstrautgifter for deg.

 

Forventede resultater når 1000 kvinner undersøkes i Mammografiprogrammet