Undersøkelsen

Mammografi er en røntgenundersøkelse av brystene som kan benyttes for å oppdage brystkreft som fremdeles er så lite utviklet at den ikke er merkbar for kvinnen selv.

Mammografiundersøkelsen skjer på en spesialisert bildetakingsenhet. Hele besøket tar 10-20 minutter, mens selve bildetakingen tar ca 5 minutter.

Før bildene tas, vil en radiograf stille deg noen spørsmål og se etter om du har noen hudforandringer som vil kunne bli synlige på mammografibildene. Dette er opplysninger som brukes når røntgenlegene gransker bildene dine.

Selve bildetakingen foregår i et separat rom. Vanligvis er to radiografer til stede når mammografibildene tas. Det blir tatt bilder fra to vinkler av hvert bryst.

For å oppnå god bildekvalitet og lavest mulig stråledose, må det legges press på brystene mens bildene blir tatt. Presset varer noen sekunder og kan oppleves ubehagelig, men det er ikke vist at dette er skadelig. Sammenlignet med andre røntgenundersøkelser er stråledosen lav og ikke regnet for å utgjøre noen risiko, selv ved regelmessig deltagelse i Mammografiprogrammet.

Mammografi kan gjennomføres uavhengig av brystenes størrelse.

Resultatene

Mammografibildene blir gransket av to røntgenleger, uavhengig av hverandre.

Alle deltakerne får skriftlig svar på undersøkelsen fra Kreftregisteret eller fra brystdiagnostisk senter.

De fleste mottar svarbrevet i løpet av 2-4 uker.

Merk at svartiden av og til kan være lenger. I slike tilfeller kan årsaken ofte være at  kapasiteten det brystdiagnostiske senteret har for å tyde bildene er redusert. Dersom forventet svartid er lenger enn vanlig, skal personalet informere om dette når du møter til undersøkelse. 

Tilleggsundersøkelser

Noen blir innkalt til tilleggsundersøkelser ved det brystdiagnostiske senteret. For de fleste innebærer tilleggsundersøkelse nye røntgenbilder og/eller ultralyd. I noen tilfeller er også nødvendig å ta en celle- og/eller vevsprøve, en såkalt biopsi, fra brystet.

Når og hvordan du får svar på disse prøvene, avtales direkte med deg. 

En innkalling til tilleggsundersøkelse kan gi uro og engstelse hos mange, men en slik innkalling trenger ikke å bety at du har brystkreft.

Tilleggsundersøkelsene medfører ingen ekstrautgifter for deg.

 

Typiske resultater når 1000 kvinner undersøkes

 

 

 

Siden er sist oppdatert 19.1.18