Ofte Stilte Spørsmål

Hva ønsker man å finne ut i denne studien?

Hensikten med studien er å finne ut om tomosyntese er en enda bedre screeningmetode enn vanlig digital mammografi. Vi vil vurdere styrker og svakheter ved begge teknikkene ved å blant annet undersøke om bruk av tomosyntese finner flere svulster i en tidligere fase av sykdomsutviklingen enn vanlig digital mammografi. Vi vil også vurdere om tomosyntese er en kostnadseffektiv screeningmetode.

Er tomosyntese bedre enn vanlig digital mammografi?

Det vet vi ikke, men resultater fra studier tyder på at tomosyntese i alle fall er like bra som vanlig digital mammografi. Det trengs flere studier for å vise om tomosyntese er bedre enn vanlig digital mammografi.

Hvorfor er det tilfeldig om jeg blir valgt til vanlig digital mammografi eller tomosyntese?

Denne studien er en randomisert, kontrollert studie. Det er gullstandarden innen medisinsk forskning og betyr at vi

a)   Sikrer at kvinnene blir valgt tilfeldig til to grupper, hvor den ene gruppen screenes med tomosyntese, og den andre gruppen screenes med vanlig digital mammografi.

b)   Kan sammenligne resultatet fra screeningundersøkelsen for de to gruppene

En slik tilfeldig utvelgelse til de to gruppene gir det beste utgangspunktet for at studien skal gi oss sammenlignbare og riktige resultater.

Hvis jeg blir randomisert til vanlig digital mammografi, kan jeg bytte til tomosyntese?

Nei, det kan du dessverre ikke. Se spørsmål "Hvorfor er det tilfeldig om jeg blir valgt til vanlig digital mammografi eller tomosyntese". Hvis kvinner bytter teknikk etter de er blitt randomisert, vil det kunne gi en skjevhet i resultatene. Dette kan vi ikke tillate. Du må da eventuelt trekke deg fra studien.

Gir tomosyntese en høyere stråledose?

Nei, tomosyntese gir en tilnærmet lik stråledose som den man får ved vanlig digital mammografi. Stråledosen er i størrelsesorden med én måneds naturlig bakgrunnsstråling eller et par interkontinentale flyturer.

Tar en undersøkelse med tomosyntese lenger tid en vanlig digital mamografi?

En undersøkelse med tomosyntese tar noen få sekunder lenger tid enn vanlig digital mammografi. Dette er fordi røntgenrøret må bevege seg over brystet for å ta snittbildene.

Er tomosyntese smertefullt?

For noen kvinner oppleves mammografi smertefullt. Ved tomosyntese klemmes ikke brystet hardere enn ved vanlig digital mammografi, men brystet må være noen få sekunder lenger i klem fordi røntgenrøret skal bevege seg over brystet for å ta snittbilder.

Hva innebærer deltagelse i denne studien for meg?

Deltakelse i studien vil ikke kreve noe av deg. Den eneste forskjellen er at om lag halvparten av kvinnene vil screenes med tomosyntese. Du vil få resultatet av undersøkelsen på samme måte som om du ikke deltok i studien. Dersom det er behov for tilleggsundersøkelser vil det utføres etter vanlige prosedyrer.

Hvorfor er det viktig at jeg deltar i studien?

Det trengs flere studier for å finne ut om tomosyntese er bedre enn vanlig digital mammografi. For å få resultater vi kan stole på, er det viktig at flest mulig kvinner, i alle aldre, deltar i studien.