Helseforetak i Mammografiprogrammet

I Mammografiprogrammet har helseforetakene ansvar for gjennomføring av screeningundersøkelsene og eventuell videre oppfølging av kvinnene, inkludert utredning, diagnostikk og behandling.

Brystdiagnostisk senter er helseforetakenes spesialistsenter der mammografibildene tolkes og lagres. Her foregår også alle tilleggsundersøkelser, samt eventuell videre diagnostikk og behandling av brystkreft.

De brystdiagnostiske sentrene er ansvarlige for all diagnostikk og behandling av brystkreft for sitt opptaksområde, uavhengig av om pasientene inngår i Mammografiprogrammet eller ei.

Hvert av de brystdiagnostiske sentrene er tilknyttet en eller flere bildetakingsenheter. Kontaktinformasjon til de brystdiagnostiske sentrene finner du her.

Per i dag finnes det 16 brystdiagnostiske senter i Norge, og 26 stasjonære og 4 tilhørende mobile screeningenheter.

Helseforetak med brystdiagnostiske sentre og screeningenheter

Fylke(r)

Helseforetak med brystdiagnostisk senter

Screeningenheter

Akershus øst (Follo og Romerike) Akershus universitetssykehus HF Lillestrøm, Ski 
Aust- og Vest-Agder Sørlandet sykehus HF Kristiansand Kristiansand, Arendal, Flekkefjord
Buskerud, Akershus vest (Asker og Bærum) Vestre Viken HF Drammen sykehus Drammen, Bærum, mobile enheter*
Hedmark Sykehuset Innlandet HF Hamar Hamar, mobil enhet
Hordaland Helse Bergen HF Haukeland universitetssjukehus Bergen (Danmarksplass), mobil enhet
Møre og Romsdal Helse Møre og Romsdal HF Ålesund sjukehus Ålesund, Molde, mobil enhet
Nordland Nordlandssykehuset HF Bodø Bodø, mobil enhet
Oppland Sykehuset Innlandet HF Lillehammer Lillehammer, mobil enhet
Oslo Oslo universitetssykehus HF Oslo (Aker sykehus)
Rogaland Helse Stavanger HF Stavanger Universitetssjukehus Stavanger (Gamle Stavanger sykehus), Haugesund
Sogn og Fjordane Helse Førde HF Førde sentralsjukehus Førde
Telemark Sykehuset Telemark HF Porsgrunn Porsgrunn
Troms og Finnmark Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tromsø Tromsø, Narvik, Harstad, mobil enhet

Trøndelag

St. Olavs hospital HF

Trondheim, Levanger, Namsos, mobil enhet
Vestfold Sykehuset i Vestfold HF Tønsberg
Østfold Sykehuset Østfold HF Kalnes Kalnes

*Vestre Viken HF, avdeling for Mobile elektromedisinske tjenester, klinikk for medisinsk diagnostikk, eier og drifter fire mobile screeningenheter som benyttes i Mammografiprogrammet. Disse leies av noen av de lokale helseforetakene i kortere eller lengre perioder.

Publisert 20.02.18, oppdatert 6.3.18