Helseforetak i Mammografiprogrammet

I Mammografiprogrammet har helseforetakene ansvar for gjennomføring av screeningundersøkelsene og eventuell videre oppfølging av kvinnene, inkludert utredning, diagnostikk og behandling.

Sist oppdatert 10.1.20

Brystsentrene er helseforetakenes spesialistsenter der mammografibildene tolkes og lagres. Her foregår også alle tilleggsundersøkelser, samt eventuell videre diagnostikk og behandling av brystkreft.

Brystsentrene er ansvarlige for all diagnostikk og behandling av brystkreft for sitt opptaksområde, uavhengig av om pasientene inngår i Mammografiprogrammet eller ei.

Hvert brystsenter er tilknyttet en eller flere bildetakingsenheter. Kontaktinformasjon finner du her.

Per i dag finnes det 17 brystdsenter i Norge, og 26 stasjonære og 4 tilhørende mobile screeningenheter.

Helseforetak med brystsentre og screeningenheter

Fylker

Helseforetak med brystsenter

Screeningenheter

Agder Sørlandet sykehus HF, Kristiansand Kristiansand, Arendal og Flekkefjord
Innlandet Sykehuset Innlandet HF, Hamar Hamar og mobil enhet
  Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer Lillehammer og mobil enhet
Møre og Romsdal Helse Møre og Romsdal HF, Ålesund Ålesund, Molde og mobil enhet
Nordland Nordlandssykehuset HF, Bodø Bodø og mobil enhet
Oslo Oslo universitetssykehus HF Oslo (Aker sykehus)
Rogaland Helse Fonna HF, Haugesund Haugesund
  Helse Stavanger HF, Stavanger Stavanger (gamle Stavanger sykehus)
Troms og Finnmark Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø Tromsø, Narvik, Harstad og mobil enhet
Trøndelag St. Olavs hospital, Trondheim St. Olav, Levanger, Namsos og mobil enhet
Vestfold og Telemark Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg Tønsberg
  Sykehuset Telemark HF, Porsgrunn Porsgrunn
Vestland Helse Bergen HF, Bergen Bergen (Danmarksplass) og mobil enhet
  Helse Førde HF, Førde Førde
Viken Akershus universitetssykehus HF (Ahus) Lillestrøm og Ski
  Vestre Viken HF, Drammen Drammen, Bærum og mobile enheter*
  Sykehuset Østfold HF, Kalnes Kalnes

*Vestre Viken HF, avdeling for Mobile elektromedisinske tjenester, klinikk for medisinsk diagnostikk, eier og drifter fire mobile screeningenheter som benyttes i Mammografiprogrammet. Disse leies av noen av de lokale helseforetakene i kortere eller lengre perioder.