Nyheter relatert til Mammografiprogrammet og brystkreft

På denne siden er det samlet nyheter fra Kreftregisterets nettside, der tema er relatert til brystkreft og Mammografiprogrammet.

Siden er sist oppdatert 20.5.19


3D-Mammografi: Mer treffsikkert, men fant ikke mer kreft

09.05.19

Fagmiljøer og brukergrupper har store forventninger til den nye teknologien med tredimensjonale mammografibilder i screening, men funn fra en ny norsk studie viser ikke dramatisk bedre resultater sammenlignet med tradisjonell mammografi.

Mer alvorlig brystkreft blant innvandrerkvinner

31.03.2019

Innvandrerkvinner får sjeldnere brystkreft enn norskfødte – men dersom de først får brystkreft, er sykdommen ofte mer aggressiv. Dette gjelder også for de som får påvist kreft etter mammografiscreening.

Ulik praksis ved gjenoppbygging av nytt bryst

13.11.18

Flere pasienter får nå gjennomført en primær rekonstruksjon med protese dersom de må fjerne brystet, men ikke alle sykehus i Norge utfører rekonstruksjon. Fagmiljøene arbeider med å utjevne disse forskjellene.

Mer brystkreft blant kvinner over 70

29.10.18

I 2017 var det 200 flere tilfeller av brystkreft i Norge, sammenlignet med 2016. Nesten alle disse – 174 – var blant kvinner i 70-årsalderen.

3D-mammografi: Lovende, men tidkrevende

14.9.18

Tredimensjonale mammografibilder gir færre tilleggsundersøkelser for kvinnene, men legene bruker lengre tid på å tolke bildene.

Skal undersøke livskvaliteten blant brystkreftpasienter

23.8.18

Kunnskapen om utbredelse og omfang av senskader etter brystkreft er fortsatt for lav. Nå gir Rosa Sløyfe sju millioner til et Kreftregister-ledet forskningsprosjekt som skal finne ut mer om dette.

Stor, norsk mammografistudie: Mer brystkreft blant kvinner med tett brystvev

26.6.18

En ny, stor studie fra Mammografiprogrammet bekrefter at kvinner med tett kjertelvev har høyere risiko for å utvikle brystkreft enn kvinner med fettrike bryst. 

Mammografiscreening og effekten på brystkreftdødelighet

10.1.18

En ny fransk studie har skapt debatt og møtt mye motstand, etter funn om at mammografiscreening har liten effekt på brystkreftdødelighet. Kreftregisteret i Norge mener at designet på studien ikke er egnet til trekke de konklusjonene som forskerne gjør.

Ulike brysttyper gir ulik brystkreftrisiko

13.12.17

Kvinnebryster er ikke bare forskjellig utenpå – også inni kan variasjonene være store. Nå undersøker forskere om disse forskjellene bør være med på bestemme hvor ofte og på hvilken måte kvinner bør sjekkes for brystkreft. 

Få trenger ny brystkreftoperasjon

13.11.2017

Kvinner med brystkreft trenger i liten grad mer enn én operasjon for å få fjernet kreften. Mer enn ni av ti kvinner slipper gjentatte operasjoner.

Innvandrerkvinner møter sjeldnere til mammografiscreening

08.11.2017

Innvandrerkvinner har lavere oppmøte til Mammografiprogrammet sammenlignet med resten av befolkningen. Kvinner fra de baltiske landene og Nord- og Øst-Afrika har aller lavest oppmøte.

Nordic Mammography Screening Symposium

08.11.2017

Om lag 400 fagpersoner fra inn- og utland deltok på det 8. nordiske mammografiscreeningsymposiet som Mammografiprogrammet og Kreftregisteret arrangerte i Oslo 16.-18. oktober 2017. 

18 640 brystkrefttilfeller oppdaget

16.10.2017

I løpet av Mammografiprogrammets 20-årige historie har 18 640 kvinner fått avdekket brystkreft gjennom programmet. Dette er et av resultatene som kommer fram i en ny rapport.

Brystkreft får mest oppmerksomhet

08.05.2017

Brystkreft er kreftformen som oftest omtales i norske medier, viser en ny kartlegging fra Kreftregisteret.

Flere brystkreftdødsfall blant lavt utdannede

25.02.2017

Selv om de fleste av kvinnene som får brystkreft har høy utdanning, er flesteparten av dem som dør av kreften lavt utdannet.

Innvandrere rammes sjeldnere av kreft

29.01.2017

Innvandrere i Norge har lavere kreftforekomst enn den øvrige befolkningen– med noen få unntak. Kosthold er én mulig forklaring.

Stadig flere beholder brystet

13.11.2016

– Dette er en veldig gledelig utvikling, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Hormonbehandling mer skadelig enn tidligere antatt

01.11.2016

Ny studie avdekker nye sammenhenger mellom hormonbehandling i overgangsalderen og ulike typer brystkreft.

Høyest oppslutning i distriktene

29.09.2016

Blant kvinner i Sogn og Fjordane, Rogaland og Nordland møter over 80 prosent til timen i Mammografiprogrammet.

Foreslår alternativ metode for å sammeligne fordeler og ulemper

16.06.16

– Vi får en mer meningsfylt sammenligning hvis vi tar utgangspunkt i antall kvalitetsjusterte leveår som vinnes eller tapes på grunn av mammografiscreening, sier Solveig Hofvind, leder av Mammografiprogrammet.

Rapport om tomosyntese i mammografiscreening

21.01.16

Rapporten representerer et svært viktig dokument i prosessen mot en eventuell overgang fra digital mammografi (2D) til DBT i Mammografiprogrammet. Arbeidsgruppen er tydelige i sin konklusjon: det er i dag er for lite kunnskap om effektene av, resultater fra og erfaringer med bruk av DBT til å ta metoden i bruk i Mammografiprogrammet

Bedre prognose for kvinner med brystkreft oppdaget i Mammografiprogrammet

12.01.16

Kvinner med screeningoppdaget brystkreft har betydelig bedre prognose enn kvinner som venter med å ta mammografi til de får symptomer

Mammografiprogrammet evaluert: Fornøyde med godt resultat

05.06.15

– Dette er en merkedag for alle som arbeider i Mammografiprogrammet, ikke bare på Kreftregisteret, men også ute i fylkene, sier leder av Mammografiprogrammet, Solveig Hofvind. 

Mammografi reduserer dødeligheten, også blant eldre kvinner

03.06.15

Mammografiscreening reduserer brystkreftdødeligheten blant kvinner mellom 70 og 74 år. Det mener WHOs internasjonale ekspertgruppe.

Frykter flere Perjeta-saker

23.04.15

Den avanserte brystkreftmedisinen Perjeta ble nylig godkjent for norske pasienter etter en lang kamp. I tillegg har vi nettopp hørt om kvinner som betaler dyrt på private sykehus for å det spesialtilpassede medikamentet Kadcyla. Slike saker er vi redd det blir enda flere av dersom Stortinget går inn for Norheimutvalgets forslag til helsetapsklasser.

Mammografiprogrammet feirer: 3 millioner screeningundersøkelser gjennomført!

17.02.15

Torsdag 12. februar 2015 ble screeningundersøkelse nummer 3 millioner i Mammografiprogrammet gjennomført. Jubileumskvinnen Heidi Jensen ble behørig feiret med marsipankake og blomsteroverrekkelse på screeningenheten i Drammen.

Mindre brystkreft med spredning blant kvinner som deltar i Mammografiprogrammet

14.10.14

Tema for årets Rosa sløyfe-aksjon er brystkreft med spredning, som også er et viktig tema i Mammografiprogrammet. Studier viser at kvinner som deltar i Mammografiprogrammet har betydelig mindre risiko for at det oppdages slik langtkommen brystkreft enn kvinner som ikke deltar.

Kreftsjekken – følg Krefteregisterets screeningprogrammer på Facebook

01.10.14

Den 1. oktober lanseres Kreftsjekken på Facebook. Kreftsjekken er en Facebookside som retter seg mot kvinner i målgruppene for Mammografiprogrammet og Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft. Lik siden og del gjerne innholdet med andre.

Ny norsk studie viser: God grunn for å delta i Mammografiprogrammet

23.06.14

En ny studie med data fra Mammografiprogrammet utført av forskere fra NTNU viser at dødeligheten av brystkreft er redusert med 28 prosent blant kvinner som inviteres til Mammografiprogrammet, og 37 prosent blant de som møter.

Digital mammografi gir mer presis mammografiscreening

03.04.14

Når vanlige røntgenbilder erstattes med digitale bilder i mammografiscreeningen, må færre kvinner gjennomgå tilleggsundersøkelser som ikke viser kreft. Dette skjer uten at omfanget av intervallkreft øker. Funnene tyder på at digital mammografi har gjort Mammografiprogrammet mer presist og effektivt, sier Solveig Hofvind i Kreftregisteret.

Minimal strålingsfare ved mammografiscreening

11.03.14

Strålingen fra mammografiscreeningen gjør minimal skade, bekrefter en ny studie. Sjansen for å få brystkreft som deltaker i Mammografiprogrammet på grunn av røntgenstrålingen er på 0,1 promille.

Reserverasjon mot lagring av opplysninger om normale funn i Kreftregisteret

16.01.14

Helse- og omsorgsdepartemente har vedtatt en endring i helseregisterloven som retter seg mot Kreftregisterets screeningprogram (Mammografiprogrammet og Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft).

Karma-studien

31.10.13

Karma-studien er den største kreftstudien som noensinne er gjennomført i Sverige. Karma er et eksempel på forskning som vi i Norden har en unik mulighet til å gjennomføre, sa professor Per Hall ved Karolinske Institutet i Stockholm og prosjektleder for Karma.

Storsamling av mammografimiljøet

31.10.13

Bør Mammografiprogrammet gå frå å være aldersbasert til å bli risikobasert? Dette er et av flere spørsmål som var oppe på det tverrfaglige møtet for fagmiljøet innenfor mammografi denne uka.

Mammografiscreening i rosa

30.09.13

I årets Rosa sløyfe-aksjon er det viktigheten av mammografiscreening som er hovedbudskapet. Brystkreftforeningen og Kreftforeningen skal bruke oktober på å spre kunnskap og informasjon om viktigheten av undersøkelsen.

Offentlig mammografiscreening redder liv og reduserer overbehandling

20.09.13

Tilbudet om offentlig mammografiscreening til kvinner mellom 50-69 år diagnostiserer brystkreft tidligere, og fører til mindre omfattende behandling og stadig lavere dødelighet. Her er en oppsummering av noen viktige resultater fra mammografiprogrammet fra det siste året publisert på kreftregisteret.no.

Disputas: Ragnhild Sørum Falk - Epidemiologi

19.09.13

Cand.scient. Ragnhild Sørum Falk ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Epidemiological Studies of Early-Stage Breast Cancer in the Norwegian Breast Cancer Screening Program.

Mammografiprogrammet: 1 av 5 kvinner innkalles til ny undersøkelse uten at det er kreft

10.09.13

En av fem kvinner som deltar i Mammografiprogrammet blir, i løpet av ti undersøkelsesrunder, kalt tilbake til ny undersøkelse før man med sikkerhet utelukker brystkreft.

Cancer in Norway 2011: Flere kvinner får brystkreft, men færre dør av sykdommen

28.08.13

I 2011 fikk 255 flere kvinner brystkreft enn året før – og for første gang passerte vi over 3 000 tilfeller av brystkreft på ett år.

Brystkreftbehandling: Forskjeller i bruk av brystbevarende kirurgi ved norske sykehus

26.08.13

Det var store forskjeller i bruk av brystbevarende behandling av kvinner med brystkreft ved norske sykehus i perioden 2007-2009. Dette viser en ny studie utført ved Kreftregisteret. Hvis dette fortsatt er tilfelle, er det bekymringsfullt siden Norsk Bryst Cancer Gruppe har vedtatt retningslinjer som skal sikre best og likest mulig behandling av pasientene, sier Solveig Hofvind ved Kreftregisteret.

Ny screeningenhet for brystkreft på åpnet Aker sykehus i Oslo

12.08.13

Mandag 12.8 ble det åpnet en ny screeningenhet for brystkreft på Aker sykehus i Oslo. Tilstede var Per Skaane som leder mammografiscreeningen i Oslo, sosialbyråd i Oslo Anniken Hauglie og fagdirektør Eli Marie Sager ved Oslo Universitetssykehus HF.

Reservasjonsrett ved negative funn i screeningprogrammene er vedtatt av Stortinget

20.06.13

Stortinget har vedtatt en endring i Helseregisterloven som gir kvinner som deltar i Mammografiprogrammet og Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft rett til å reservere seg mot at Kreftregisteret lagrer opplysninger ved negative funn.

Mammografiprogrammet redder mer enn 100 kvinner fra å dø av brystkreft hvert år

23.05.13

En ny studie utført ved Kreftregisteret viser at det norske mammografiscreeningprogrammet reduserer brystkreftdødeligheten med 43 % blant kvinner som møter, sammenlignet med de som ikke møter. Dette er en betydelig større gevinst av programmet enn tidligere antatt. Resultatene kommer fra en ny stor studie med data fra nesten 700 000 norske kvinner i alderen 50 - 69 år.

Nye dødelighetstall i tråd med tidligere europeiske studier

23.05.13

En ny studie utført ved Kreftregisteret viser at brystkreftdødeligheten er 43 % lavere blant kvinner som møter til screeningprogrammet, sammenlignet med de som ikke møter. Solveig Hofvind, som har ledet studien, synes det er gledelig at vi i Norge finner resultater som er helt på linje med samleanalysen fra europeiske screeningprogrammer som ble publisert i Journal of Medical Screening i september 2012. Den viste en reduksjon på 38-48 %.

Eldre saker

02.05.2013

Datatilsynet har avslått Kreftregisterets søknad om å kvalitetssikre Mammografiprogrammet

Kreftregisteret fikk 18.04.2013 avslag på søknad om konsesjon til å kvalitetssikre Mammografiprogrammet. Dette til tross for at Kreftregisteret har oppfylt Datatilsynets pålegg.

22.04.2013

Lav 1 og 3 års overlevelse blant brystkreftpasienter med spredning i Norge og Storbritannia

En studie publisert i British Journal of Cancer viser at over 90 % av kvinner som fikk brystkreft i Norge, Canada, Australia, og Sverige i perioden 2000-2007 levde 3 år etter diagnose. Norge hadde imidlertid langt dårligere tall for 1 og 3 års overlevelse for de som ble diagnostisert sent i sykdomsforløpet. Vi vet ikke om dette skyldes behandling eller andre faktorer sier overlege Tom Børge Johannesen ved Kreftregisteret.

14.03.2013

Organisert mammografiscreening – flere fordeler enn ulemper

Ferske europeiske samleanalyser indikerer at mammografiscreening reduserer brystkreftdødeligheten, men innebærer en viss risiko for overdiagnostikk og falskt positive screeningresultater. I Norge mangler vi, slik jeg ser det, sikre resultater hva gjelder mammografiscreening og brystkreftdødelighet. Dette skriver seniorforsker Solveig Hofvind i en kommentarartikkel i Tidsskrift for den norske legeforening 12.3.2013

05.03.2013

Symptomfri brystkreft kan vanskeliggjøre evaluering av Mammografiprogrammet

Om lag en av tre kvinner fra Møre og Romsdal som ikke deltar i Mammografiprogrammet, men som får brystkreft, har ingen symptomer før de får diagnosen. Det viser en ny studie utført av overlege og stipendiat Solveig Roth Hoff ved Ålesund Sykehus. Dette kan vanskeliggjøre evalueringen av screeningprogrammet, sier seniorforsker ved Kreftregisteret Solveig Hofvind, som er Hoffs hovedveileder.

 

19.02.2013

En essensiell endring i Kreftregisterforskriften

HOD har foreslått reservasjonsrett for lagring og bruk av informasjon i screeningprogrammene (Mammografiprogrammet og Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft). Informasjonen omfatter også tidligere undersøkelser. Endringen er helt nødvendig for å kunne opprettholde screeningtilbudet i Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft. Likeledes er endringen nødvendig for forsvarlig drift og kvalitetssikring av Mammografiprogrammet.

04.02.2013

Eksperter anbefaler fortsatt mammografi til kvinner

En gjennomgang av resultater fra organiserte screeningprogrammer, slik vi har i Norge, viser at det reddes to kvinner fra å dø av brystkreft for hver som overdiagnostiseres. Analyser av resultater fra de randomiserte studiene som ble utført for mer enn 20 år siden konkluderer med at det overdiagnostiseres tre kvinner for hver kvinne som reddes fra brystkreftdød. Flertallet av forskerne i forskepanelet var enige om at mammografi lønner seg, både for kvinnene og samfunnet.

28.01.2013

Behov for en ny og konstruktiv mammografidebatt

Resultatene på hvor effektiv brystkreftscreening er varierer voldsomt mellom studier, og den pågående screeningdebatten fremstår som amper og full av motsetninger. Dette gjør verken screeningen bedre eller kvinnene klokere. Vi trenger en åpen og konstruktiv debatt om metodene som brukes i ulike studier og hvordan de påvirker resultatene, skriver Kreftregisterets direktør Giske Ursin i en kommentar i Open Access tidsskriftet BioMed Central.

25.01.2013

Færre kvinner overdiagnostiseres ved brystkreftscreening enn tidligere anslått

En ny studie fra Kreftregisteret, utført på individdata, viser at færre kvinner overdiagnostiseres enn tidligere rapportert. Overdiagnostikk i Mammografiprogrammet kan være et mindre problem enn tidligere studier har hevdet, sier doktorgradsstipendiat Ragnhild Sørum Falk.

13.01.2013

Test av ny screeningteknikk i Oslo finner mer brystkreft

En ny studie, som er utført ved screeningenheten for mammografi i Oslo, viste at mammografiundersøkelse med en ny screeningteknikk, oppdaget flere tilfeller av brystkreft enn tradisjonell mammografiundersøkelse. Funnene er svært spennende sier seniorforsker Solveig Hofvind på Kreftregisteret, som er medforfatter på studien.

08.01.2013

Toppmøte om mammografi i Oslo

180 mammografieksperter fra inn- og utland samles i Oslo 31. januar. De skal diskutere om mammografi reduserer dødelighet av brystkreft eller fører til overdiagnostisering, unødig utredning og behandling av kvinner. Vi ønsker å få til en bred og konstruktiv debatt om hvorfor forskerne trekker så ulike konklusjoner i sine studier, sier forsker Solveig Hofvind i Kreftregisteret som er med på å arrangere konferansen.

18.12.2012

2013: Når kommer mammografibussen til ditt distrikt?

I Norge foregår mammografi normalt ved ett av 16 brystdiagnostiske sentre rundt om i landet. I tillegg til dette tilbyr 4 mammografibusser undersøkelser til kvinner mellom 50 og 69 år i distrikter i 11 fylker hvert år. Her finner du når mammografibussen kommer til ditt distrikt i 2013.

05.12.2012

Seminar: Benefits and harms of mammography screening - what are the disagreements?

Mammografiprogrammet inviterer til fagseminar 31. januar 2013 på Clarion Hotel Royal Christiania i Oslo. Målgruppe er ansatte i Mammografiprogrammet og ellers alle som har interesse for mammografiscreening. Merk at frist for påmelding allerede er 18. desember 2012

31.10.2012

Britiske forskere konkluderer: Mammografi reduserer dødelighet av brystkreft

Et uavhengig ekspertpanel fra Storbritannia bekrefter i en regranskning som ble publisert i The Lancet 30. oktober 2012, at mammografiscreening reduserer dødeligheten av brystkreft, samtidig som det finnes overdiagnostikk. Panelet konkluderer med at mammografiscreeningprogrammet i Storbritannia bør fortsette.

23.10.2012

Gener og hormonterapi gir tette bryst og brystkreftrisiko

Kvinner med tett brystvev – eller mammografisk tetthet, har opptil 5 ganger så stor risiko for brystkreft som andre kvinner. En ny studie utført av forskere fra Kreftregisteret og Los Angeles forsøker å forklare hvordan gener i kombinasjon med hormonpreparater styrer utviklingen av tett brystvev og økt brystkreftrisiko.

03.10.2012

Mammografi: Kvinner tar ikke psykisk skade av falske positive funn

En ny norsk studie utført forskere ved Oslo Universitetssykehus finner at kvinner som møter i Mammografiprogrammet ikke tar psykisk skade av å ha opplevd et falsk positivt funn; de vil selv møte på nytt i programmet og vil også anbefale andre kvinner å møte. Dette er gledelig funn for oss som jobber i programmet, sier leder Berit Damtjernhaug.

02.10.2012

Kvinner med forstadier til livmorhalskreft får oftere påvist brystkreft

Kvinner som får påvist forstadier til livmorhalskreft har en høyere forekomst av brystkreft enn den kvinnelige normalbefolkningen. Dette viser en ny studie utført av forsker Bo Terning Hansen ved Kreftregisteret.

13.09.2012

Stor europeisk studie: Nytteeffekten av mammografiscreening større enn ulempene

Fordelene er større enn ulempene ved organisert mammografiscreening. Dette viser en stor samlestudie hvor resultater fra enkeltstudier utført i Europa etter 1990 er regransket. Seniorforsker Solveig Hofvind ved Kreftregisteret har hatt en sentral rolle i gruppen som har koordinert arbeidet. Arbeidet er utført av forskere fra ni land.

12.09.2012

Evaluering av Mammografiprogrammet med individdata

Det er fremdeles ikke utført noen evaluering av det norske Mammografiprogrammet basert på detaljerte individdata fra Screeningprogrammet. Det som er gjort hittil er analyser eller kommentarer av endringer over tid. Dette gir en undervurdering av hvor stor effekten på dødelighet er. Resultatene som tar i bruk detaljerte data bør være klare i løpet av høsten 2012 eller våren 2013.

06.08.2012

De som møter til offentlig mammografi får påvist svulster med bedre prognose enn de som ikke deltar

Kvinner som deltar i det offentlige mammografiscreeningprogrammet i Norge har større sannsynlighet for å få diagnostisert brystkreft i et tidlig stadium sammenlignet med de som ikke går til mammografi. Dette viser en ny studie fra Kreftregisteret, publisert i ”Breast cancer Research og Treatment” i juli 2012.

06.07.2012

Screening funker

Kreftregisteret ser hvilken effekt mammografiprogrammet har hatt, blant annet på reduksjon i langtkommen brystkreft. Dette skriver lederen av mammografiprogrammet, Berit Damtjernhaug i Kreftregisteret i et tilsvar til overlege Michael Bretthauers kronikk Mammografiprogrammet - best uten mammografi.

09.05.2012

Mammografiprogrammet reduserer risikoen for å dø av brystkreft

En studie nylig publisert i International Journal of Cancer viser at dødeligheten av brystkreft falt med 11 prosent i fylkene der Mammografiprogrammet i Norge startet i 1996. Undersøkelsen er utført av forskere i Norge og Danmark som del av den offentlige evalueringen av Mammografiprogrammet.

08.05.2012

Kritisk til påstander om overdiagnostikk i mammografiprogrammet

Forskere ved Kreftregisteret stiller seg kritisk til de beregninger forsker Mette Kalager har gjort for å komme fram til sin konklusjon og til omfanget av overdiagnostikk i mammografiprogrammet i en studie publisert i Annals of Internal Medicine.

26.04.2012

Ny praksis for private helseundersøkelser

Strålevernet har i samråd med Helsedirektoratet vurdert om private røntgeninstitutters tilbud om individuelle radiologiske helsekontroll kan defineres som screening. I dag er det mange røntgeninstitutter som tilbyr slike undersøkelser, uten at det foreligger henvisning fra lege.

27.03.2012

Screeningprogrammene: Fra samtykkekrav til reservasjonsrett

Helse- og omsorgsdepartementet har foreslått endringer i kreftregisterforskriften. Dagens krav er samtykke for at Kreftregisteret kan lagre personopplysninger knyttet til normale funn for kvinner som har deltatt i kreftscreeningundersøkelsene. Dette er foreslått erstattet med en rett for den enkelte til å reservere seg mot lagring. 

09.03.2012

Mammografievaluering i gang

Forskningsrådet kunngjør at evalueringen av Mammografiprogrammet settes i gang for fullt, etter forsinkelser på grunn av manglende tilgang til data.

05.03.2012

Steinar Tretli i BMJ-podcast

I siste ukes podcast fra British Medical Journal forklarer forskningssjef ved Kreftregisteret, Steinar Tretli, hvordan bruk av hormonpreparater mot overgangsalderen og innføringen av screening kan forklare mye av økningen i brystkreftforekomsten i Norge.

21.02.2012

Kvinner bør fortsette å møte i Mammografiprogrammet

Mammografiprogrammets leder er svært kritisk til de siste dagers medieoppslag om mammografiscreening, og oppfordrer kvinner til å fortsette å møte i Mammografiprogrammet.

31.01.2012

Store svingninger i brystkreftforekomst i Norge: Hormonbehandling og mammografiscreening

Antallet norske kvinner som fikk brystkreft var på sitt høyeste på starten av 2000-tallet. Denne toppen kan tilskrives både innføringen av mammografiscreening og bruk av hormonpreparater mot plager i overgangsalderen. I denne studien har man ved hjelp av statistisk og matematisk modellering klart å separere årsaksfaktorene.

21.12.2011

Kreftregisterforskriften på høring

Helse- og omsorgsdepartementet sendte i dag kreftregisterforskriften på høring. Kreftregisteret, sammen med et syttitalls andre høringsinstanser, har frist til 21. mars 2012 meed å komme med innspill.

22.11.2011

Skarp kritikk av screeningmotstanderne

41 fagfolk som arbeider med brystkreftscreening over hele verden går nå ut med skarp kritikk av screeningmotstanderne. Disse anklages for dårlig metodikk, selektiv utvelgelse og dårlig forskningskvalitet.
Innlegget ble publisert i The Lancet lørdag 19. november.

04.11.2011

Siste påminnelse om samtykke

Over en halv million kvinner i Norge har sagt ja til lagring av sine personopplysninger knyttet til normale funn i Mammografiprogrammet. Fredag går det ut påminnelsesbrev til de 77 500 kvinnene som enda ikke har svart ja eller nei til lagring. Brevene gjelder både de som fortsatt er i programmet – og de som ikke lenger deltar, og Kreftregisteret ønsker svar fra alle.

02.11.2011

Kreftregisteret takker Kreftlinjen for bistand

I september ble det sendt brev til 213 000 kvinner fra Mammografiprogrammet og 1,5 million brev ut fra Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft. Kreftregisteret har fått bistand fra Kreftlinjen for å besvare spørsmål fra kvinnene i forbindelse med utsendelsen. Kreftlinjen fikk en velfortjent takk og en blomsterhilsen for innsatsen på Fellesmøtet i Mammografiprogrammet på Lillestrøm 31. oktober 2011.

25.10.2011

Kvinner vil ha mammografi

Forskerne strides om effekten av Mammografiprogrammet, men det er liten tvil blant kvinnene det gjelder: 8 av 10 kvinner mener mammografi gir trygghet i forhold til å oppdage brystkreft tidlig.

18.10.2011

Flere årsaker til den økte forekomsten av brystkreft i Norge

Mammografiprogrammet i Norge ble innført parallelt med en salgstopp på hormonpreparater mot plager i overgangsalderen. Preparatene økte risikoen for brystkreft betydelig, og forklarer mye av økningen i brystkreft rundt tusenårsskiftet. Norske og skandinaviske kvinner ble rammet hardere av preparatbruken enn amerikanske kvinner.

06.10.2011

Vanskelig å måle effekten

Effekten Mammografiprogrammet har hatt på redusert dødlighet er vanskelig å måle ifølge en danske professor. Årsaken er at norske kvinner i større grad enn sine nordiske medsøstre undersøkte brystene privat før programmet ble innført.

29.09.2011

Mammografiprogrammet: 120 000 kvinner har tatt stilling til lagring av personopplysninger ved negative funn

I begynnelsen av september sendte Kreftregisteret brev til 213 000 kvinner i Mammografiprogrammet, der de ble bedt om å gi samtykke eller reservere seg mot lagring av personopplysninger ved normale funn. Om lag 120 000 kvinner har svart Kreftregisteret før fristen 30.9. Kreftregisteret oppfordrer kvinner til å fortsette å sende inn svar også etter fristen.

23.09.2011

Telefonstorm hos Kreftlinjen

Ti kvinner på Kreftlinjen jobber i disse dager på spreng for å svare på spørsmål knyttet til brevutsendelsene fra Kreftregisteret. Det er tidvis kø for å komme igjennom, men Kreftlinjen klarer å svare på de aller fleste. Torsdag ble det tatt mot 874 telefoner.

15.09.2011

Spørsmål og svar om brevet fra Mammografiprogrammet

Hvorfor får jeg brev? Kan jeg samtykke for min mor? Hva skjer hvis jeg samtykker eller ikke samtykker? Hvordan bruker Kreftregisteret opplysninger om meg? Her kan du finne svar på spørsmål du måtte ha knyttet til brevene som ble sendt ut fra Mammografiprogrammet 9. september.

09.09.2011

Informasjon om samtykke og reservasjon
for kvinner, helsepersonell og presse

Nesten alle voksne kvinner i Norge får i disse dager brev fra Kreftregisteret. Først går det ut 213 000 brev fra Mammografiprogrammet, og rundt 20. september sendes 1,5 million brev ut fra Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft.

Her kan du gå inn for å si ja eller nei til samtykke i Mammografiprogrammet. Du kan finne informasjon og svar på eventuelle spørsmål.

09.09.2011

Overveldende respons i pilotundersøkelsene

Ti tusen kvinner har allerede fått brev fra Kreftregisterets pilotundersøkelse. Kun 3,2 prosent valgte å reservere seg mot lagring av personopplysninger koblet til normale funn.

09.09.2011

Håper på massiv støtte fra norske kvinner

I løpet av september sender Kreftregisteret ut over 1,7 million brev til norske kvinner etter pålegg fra Datatilsynet. Kreftregisteret håper på massiv støtte fra kvinnene for å få lov til å lagre viktige data.

04.08.2011

Organisert mammografiscreening og effekt på dødelighet av brystkreft

Forskning.no og Aftenposten.no omtaler artikkelen “Breast cancer mortality in neighbouring European countries with different levels of screening but similar access to treatment: trend analysis of WHO mortality database” 2. august 2011. De konkluderer med at organisert mammografiscreening ikke reduserer dødeligheten av brystkreft og leserne kan lett forledes til å tro at dette gjelder den offentlige mammografiscreeningen i Norge.

02.07.2011

Screening er tema i årets Special Issue

I de senere år har Cancer in Norway omfattet en egen del, Special Issue, som inneholder en eller flere artikler om et kreftaktuelt emne. I årets utgave er temaet screening for kreftsykdommer i Norge.

17.06.2011

Økt brystkreftrisiko for kvinner med forstadiet DCIS

Flere og flere kvinner får diagnosen ductal carcinoma in situ (DCIS) som er et forstadium til brystkreft. Det er viktig å fastslå risikoen disse kvinnene har for senere å utvikle brystkreft. Stipendiat Ragnhild Sørum Falk ved Kreftregisteret har i en ny studie funnet økt forekomst og dødelighet blant kvinner som har fått diagnostisert DCIS sammenlignet med kvinner i den generelle befolkningen.

16.02.2011

Kvalitetssikring av radiologenes bildetyding i Mammografiprogrammet

En forskningsstudie har sett på gamle mammografibilder til kvinner som har fått brystkreft. Med kunnskap om hvor kreftsvulsten er lokalisert, har man prøvd å finne spesielle mønstre på mammogrammene til de oversette brystkrefttilfellene. Målsetningen er å øke kunnskapen og kvaliteten på den radiologiske diagnostikken av brystkreft.

08.10.2010

Mammografiprogrammet: Bevaring av historiske data en forutsening for en vellykket evaluering

Forskningsrådet skal evaluere mammografiprogrammet i Norge. En bevaring av lagrede historiske data, inkludert negative funn i Kreftregisteret, er en forutsetning for at en vellykket evaluering kan gjennomføres.

27.05.2010

Screeningprogrammene - også et tilbud til innvandrerkvinner

Det er grunn til å tro at oppmøtet til Mammografiprogrammet og Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft er lavere blant innvandrerkvinner enn blant etnisk norske kvinner. Et pilotprosjekt er gjennomført i Oslo i 2009 for å høste erfaringer om hvordan man kan bedre informasjonen til innvandrerkvinner og stimulere til økt deltagelse i programmene.

03.05.2010

Mammografiprogrammet - slik gir du samtykke til lagring av normale funn

Kreftregisteret ber her om samtykke til permanent å få lagre personopplysninger fra kvinner som har tatt én eller flere undersøkelser med normalt resultat i det offentlige Mammografiprogrammet, men som ikke lenger deltar i programmet. Disse kvinnene kan nå gi sitt samtykke ved å laste ned et skjema fra våre nettsider og sende det til Kreftregisteret. Opplysningene brukes til drift og kvalitetssikring av virksomheten og til forskning relatert til screening og kreft.

28.04.2010

Fakta om Mammografiprogrammet

Programmet er et offentlig landsdekkende tilbud om mammografiscreening til alle kvinner mellom 50 og 69 år. Kvinnene mottar en personlig invitasjon hvert annet år og velger selv om de vil delta.

19.11.2009

Mammografiprogrammet gir gevinst også for kvinner som ikke screenes

Innføringen av Mammografiprogrammet har gitt færre brystkreftdødsfall hos kvinner som ikke har deltatt i screeningen, men som er behandlet på sykehus som har innført programmet. - Kvinnene drar nytte av at disse sykehusene blant annet har tverrfaglige team og tilknyttede brystdiagnostiske sentre, sier lege Mette Kalager ved Kreftregisteret.

12.11.2009

Ny mammografibrosjyre

Mammografiprogrammet har utformet en ny informasjonsbrosjyre, som vil sendes ut sammen med invitasjonsbrev til kvinner i programmets målgruppe. Brosjyren vil være klar for utsending i månedsskiftet november/desember 2009, men den kan allerede nå lastes ned fra Kreftregisterets nettsider.

28.10.2009

Mindre intervallkreft i organisert mammografiscreening

En ny studie sammenligner forekomsten av intervallkreft i det norske Mammografiprogrammet og i mammografiscreeningen i North Carolina, USA. Dette er brystkreft som oppstår etter en negativ screeningundersøkelse, men før neste planlagte undersøkelse. –Slike krefttilfeller finner vi sjeldnere i det norske programmet enn i det amerikanske, sier artikkelforfatter Solveig Hofvind ved Kreftregisteret.

06.10.2009

Informerer norsk-pakistanere om screeningprogrammene

Kreftregisteret og leger med pakistansk bakgrunn vil besøke Islamic Cultural Center og Mina Bazar i Oslo 9.-11. oktober 2009 for informere om Mammografiprogrammet og Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft. Dette skjer som følge av et prosjekt som skal øke deltagelsen blant innvandrerkvinner i screeningprogrammene.

14.08.2009

Vil øke screeningoppmøte blant innvandrerkvinner

Kreftregisteret er bekymret for at innvandrerkvinner ikke møter til screeningundersøkelser i like stor grad som etnisk norske. Nå har Mammografiprogrammet og Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft startet et prosjekt for å øke deltakelsen fra denne gruppen.

16.04.2009

Færre dør av brystkreft

Stadig færre kvinner i Norge dør av brystkreft, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. - En gledelig utvikling, sier overlege og avdelingsleder Rita Steen ved Kreftregisteret, som har ansvar for det offentlige screeningprogrammet mot brystkreft.

27.11.2008

Forsvinner brystkreft av seg selv?

I en ny norsk studie hevdes det at mange av brystkreftsvulstene som oppdages i mammografiscreeningen, kan forsvinne av seg selv. Mammografiprogrammets leder Berit Damtjernhaug forsikrer at problemstillingen blir nøye vurdert, men mener flere forhold svekker analysen.

12.11.2008

Fikk pris for beste forskningsartikkel

Kreftregisteret-forsker Harald Weedon-Fekjær fikk tirsdag 11. november Norsk forening for epidemiologis (NOFE) pris for beste vitenskapelige publikasjon siste år. Han har utviklet en ny metode for å beregne veksthastighet av brystsvulster, basert på mammografiscreeningdata.

09.10.2008

Mammografievalueringen i gang

En forskningsbasert evaluering av Mammografiprogrammet er nå i gang i regi av Forskningsrådet. - Dette er viktig og spennende, og vi ser frem til at resultatene blir publisert, sier leder Berit Damtjernhaug i Mammografiprogrammet.

29.09.2008

Fire av ti oslokvinner møter ikke til mammografi

Oslo har lavest oppslutning til det offentlige mammografiprogrammet i landet. 62 prosent av kvinner i Oslo mellom 50-69 år møter opp til screeningundersøkelse når de får invitasjon fra Mammografiprogrammet. Kvinner i Sogn og Fjordane har høyest deltakelse. Kreftregisterets statistikk viser at åtte av ti møter til undersøkelse i dette fylket.

30.07.2008

Effektiv mammografiscreening i Norge

Den offentlige mammografiscreeningen i Norge oppnår like gode resultater som screeningprogrammet i Vermont i USA, som har kortere tid mellom undersøkelsene.

01.07.2008

Færre dør av brystkreft og livmorhalskreft

Stadig færre dør av brystkreft og livmorhalskreft i Norge, viser nylig publiserte tall fra Statistisk sentralbyrå. Kreftregisteret leder masseundersøkelser mot disse sykdommene, og siden programmene startet har det vært en nedgang i antall dødsfall for begge krefttypene.

18.05.2008

Svulster vokser raskere hos yngre

Brystsvulster vokser saktere jo eldre kreftpasientene er, viser en ny studie ved Kreftregisteret. Forsker Harald Weedon-Fekjær ved Kreftregisteret har utviklet en ny metode for å beregne veksthastigheten av disse svulstene. Denne metoden kan også brukes til å beregne hvor stor del av brystkrefttilfellene som kan oppdages ved mammografiundersøkelse.

24.04.2008

Første digitale mammografibuss

28. april står landets første buss som har digitalt mammografiutstyr klar for å ta i mot kvinner for mammografiundersøkelse. Mammografibussene gir kvinner et tilbud i nærheten av bostedet, og oppmøtet ved bussene er på over 80 prosent.

22.10.2007

Færre dør av brystkreft og livmorhalskreft

Statistisk Sentralbyrås nylig publiserte tall for dødsårsaker i den norske befolkningen viser en nedgang i antall døde av brystkreft og livmorhalskreft. Kreftregisteret leder masseundersøkelser for begge disse sykdommene, som har som mål å redusere forekomst og dødelighet av sykdommene.

03.07.2007

Tilbakeviser mammografikritikk

En norsk publikasjon sier at mammografi gjør at tusen norske kvinner årlig unødig behandles for brystkreft, fordi de faktisk ikke er eller vil bli syke. Kreftregisteret sier påstandene er uriktige.

16.11.2006

Endret forekomst av brystkreft

Innføringen av Mammografiprogrammet har ført til endringer i forekomst av brystkreft blant kvinner i alderen 50-74 år, viser en studie utført ved Kreftregisteret. Flere kvinner ble diagnostisert med brystkreft da programmet ble innført, mens antallet senere har minket. Som følge av programmet oppdages sykdommen oftere i et tidligere stadium.

25.01.2006

- Raskeste veien til behandling

Det offentlige Mammografiprogrammet feirer nå sitt tiårsjubileum. Over én million undersøkelser er utført, og i overkant av 5000 brystkrefttilfeller er oppdaget i programmet. - Når brystkreft oppdages i Mammografiprogrammet, kan pasientene komme til kirurgisk avdeling uten henvisning fra fastlegen. Ingen andre sykdommer har et så strømlinjet system og en så rask vei fra diagnose til behandling, sier programmets leder, lege Mette Kalager ved Kreftregisteret.

21.10.2005

Kreftforsker gir ny innsikt i Mammografiprogrammet

Doktorgradsarbeidet til Solveig S-H Hofvind ved Kreftregisteret gir innsikt i flere aspekter ved en offentlig organisert masseundersøkelse mot brystkreft.

15.03.2005

Færre kvinner må fjerne brystet

Det har de siste årene vært en sterk økning i brystbevarende kirurgi som behandling for brystkreft i Norge. Nye teknikker gjør også at pasientene slipper å fjerne flere lymfeknuter i armhulene enn nødvendig. Slik kan det unngås at kvinnene får nedsatt bevegelighet i skulderen og hevelse i armen.

25.01.2005

Én million kvinner i Mammografiprogrammet

Brystdiagnostisk senter ved Ullevål universitetssykehus undersøkte nylig kvinne nummer én million i det offentlige Mammografiprogrammet. Senterets nye digitale teknologi skal sikre at flere kvinner blir klar over farlige svulster i brystet på et tidlig stadium, slik at dødeligheten av brystkreft kan reduseres.

07.09.2004

Hver femte dobbeltsjekkes for brystkreft

Én av fem kvinner vil kalles inn til en ekstra undersøkelse etter offentlig mammografikontroll, uten at de har kreft. Dette viser beregninger utført av forsker Solveig Hofvind ved Kreftregisteret.