Nøkkeltall

Her finner du nøkkeltall for virksomheten i Mammografiprogrammet, som antall invitasjoner, oppmøte og brystkreftfunn.
Sist oppdatert:

Mammografiprogrammet har siden oppstarten i 1995 sendt ut i overkant av 6,3 millioner invitasjoner, og gjennomført om lag 4,7 millioner screeningundersøkelser av i overkant av 1 million kvinner. 

Det er gjennomført om lag 150 000 etterundersøkelser, og i overkant av 26 000 brystkrefttilfeller (4 500 DCIS og 21 800 infiltrerende tilfeller) er oppdaget.

Dette tilsvarer at om lag 5,5 behandlingstrengende forstadier og brystkrefttilfeller er oppdaget per 1000 kvinner som har blitt screenet.

 

Tabellen under viser oppmøtet ved de 17 brystsentrene i Mammografiprogrammet, blant innvandrerkvinner og ikke-innvandrere, samt for alle samlet, for perioden 2010 til 2020.