Nøkkeltall

Her finner du nøkkeltall for virksomheten i Mammografiprogrammet, som antall invitasjoner, oppmøte og brystkreftfunn.

Siden er sist oppdatert 16.1.19

Mammografiprogrammet har siden oppstarten i 1995 sendt ut over 5 millioner invitasjoner og gjennomført i underkant av 4 millioner screeningundersøkelser av 1 million kvinner. 

I underkant av 120 000 etterundersøkelser er gjennomført, og om lag 20 500 brystkrefttilfeller (3 500 DCIS og 17 000 infiltrerende tilfeller) er oppdaget.

Dette tilsvarer at noe over 5 behandlingstrengende forstadier og brystkrefttilfeller er oppdaget per 1000 kvinner som har blitt screenet.