Nøkkeltall

Her finner du nøkkeltall for virksomheten i Mammografiprogrammet, som antall invitasjoner, oppmøte og brystkreftfunn.
Sist oppdatert:

Mammografiprogrammet har siden oppstarten i 1995 sendt ut i overkant av 6,7 millioner invitasjoner, og gjennomført om lag 5 millioner screeningundersøkelser av om lag 1,2 millioner kvinner. 

Det er gjennomført om lag 160 000 etterundersøkelser, og i overkant av 28 000 brystkrefttilfeller (5 000 DCIS og 23 500 infiltrerende tilfeller) er oppdaget.

Dette tilsvarer at om lag 5,7 behandlingstrengende forstadier og brystkrefttilfeller er oppdaget per 1000 screeningundersøkelser.

 

Tabellen under viser oppmøtet ved de 17 brystsentrene i Mammografiprogrammet, blant innvandrerkvinner og ikke-innvandrere, samt for alle samlet, for perioden 2010 til 2020.