Hvem inviteres når?

Mammografiprogrammet inviterer kvinner 50 - 69 år til mammografi hvert annet år. Et invitasjonsbrev med angitt tid og sted blir automatisk sendt til kvinner som står for tur. Deltakelse er frivillig. Alder ved første invitasjon kan variere fra 48 – 53 år.
Sist oppdatert:

Når kommer invitasjonen?

For å finne ut når kvinner fra din kommune står for tur til å få invitasjon, kan du klikke på området du tilhører i oversikten nedenfor. Vær oppmerksom på at oversikten kun gjelder kvinner som inviteres for første gang. 

Kvinner som har blitt invitert tidligere, vil få ny invitasjon om lag to år etter den forrige.

Ønsker du å få invitasjoner og svarbrev digitalt, kan du opprette en digital postkasse ved å klikke her.

Oversiktene er sist oppdaterte august 2023.

Fylke Område Fødselskull som inviteres Antall kvinner
Agder     
  Agder 1953 - 1972 37 000
Innlandet    
  Hedmark  1955 - 1972 (-73) 21 000 
  Oppland 1953 - 1973 27 000
Møre og Romsdal    
  Møre og Romsdal 1953 - 1972 31 000
Nordland    
  Nordland 1955 - 1974 28 000 
Oslo    
  Oslo 1953 - 1972 68 000
Rogaland    
  Helse Fonna  1953 - 1972 21 000
  Helse Stavanger  1953 - 1972 41 000
Troms og Finnmark    
  Troms og Finnmark 1953 - 1972 32 000
Trøndelag    
  Trøndelag 1953 - 1972 55 000
Vestfold og Telemark    
  Telemark 1955 - 1974 22 000
  Vestfold 1953 - 1973 33 000
Vestland    
  Hordaland 1953 - 1972 52 000
  Sogn og Fjordane 1955 - 1974 13 000
Viken    
  Ahus (Romerike, Follo og Kongsvingerområdet) 1953 - 1972 58 000
  Vestre Viken (Buskerud, Asker, Bærum, Sande, Svelvik) 1953 - 1972 61 000
  Østfold 1955 - 1974 42 000