Hvem inviteres når?

Mammografiprogrammet inviterer kvinner 50 - 69 år til mammografi hvert annet år. Et invitasjonsbrev med angitt tid og sted blir automatisk sendt til kvinner som står for tur. Deltakelse er frivillig. Alder ved første invitasjon kan variere fra 48 – 53 år.

Sist oppdatert 2.7.19

Når kommer invitasjonen?

For å finne ut når kvinner fra din kommune står for tur, kan du klikke på området du tilhører i oversikten nedenfor.

Vær oppmerksom på at oversikten kun gjelder kvinner som inviteres for første gang.

Kvinner som har blitt invitert tidligere, vil få ny invitasjon om lag 24 måneder etter den forrige.

Ønsker du å få invitasjoner og svarbrev digitalt, kan du opprette en digital postkasse ved å klikke her.

Oversiktene er sist oppdatert juli 2019.

Område

Fødselskull som inviteres

Antall kvinner

Agder 1949 - 1968 35 000
Akershus øst (Romerike og Follo) 1949 - 1968 48 000
Hedmark 1951 - 1970 20 000
Hordaland 1949 - 1968 57 000
Møre og Romsdal 1949 - 1968 31 000
Nordland 1951 - 1970 27 000
Oppland 1949 - 1969 25 000
Oslo 1949 - 1968 62 000
Rogaland 1949 - 1968 51 000
Sogn og Fjordane 1951 - 1970 13 000
Telemark 1951 - 1970 23 000
Troms og Finnmark 1949 - 1968 32 000
Trøndelag 1951 - 1970 53 000
Vestfold 1949 - 1969 31 000
Vestre Viken (Buskerud, samt Asker, Bærum, Sande, Svelvik) 1949 - 1968 58 000
Østfold 1951 - 1970 39 000