Invitasjonsstopp

Ønsker du å stanse invitasjonene til Mammografiprogrammet, enten for en periode eller for alltid, kan du gjøre dette her.

Du kan benytte en av følgende metoder:

  • Vår elektroniske løsning, hvor du kan logge inn med BankID, Buypass eller Commfides.
  • E-post til mammografi@kreftregisteret.no. Vi oppfordrer til å unngå sensitive helse- og personopplysninger (som sykdom, diagnose og 11-sifret fødselsnummer) i e-post.
  • Dette papirskjemaet, som skrives ut og sendes ferdig utfylt per post til Kreftregisteret. Husk å fylle ut navn, adresse og fødselsnummer, samt om du ønsker invitasjonsstans for alltid eller for en tidsbegrenset periode.

Du kan også ringe Kreftregisteret på telefon 22 45 13 00 eller ta kontakt med brystdiagnostisk senter.

Sist oppdatert 30.9.17