Slik leser du digital post fra Mammografiprogrammet

  • Når du mottar et brev fra Mammografiprogrammet, får du en e-post om at et brev har kommet i din digitale postkasse
  • Gå inn på nettsiden hvor du har din digitale postkasse (eBoks eller Digipost)
  • Logg inn via ID-porten, enten ved hjelp av MinID (mellomhøyt sikkerhetsnivå) eller BankID, Commfides eller Buypass (høyeste sikkerhetsnivå)
  • Dersom brevet ikke har blitt åpnet i løpet av 3 dager vil du motta en varsling på SMS

Du finner mer informasjon på DIFI sine nettsider

Hva slags brev mottar du fra Mammografiprogrammet?

Du kan få tre ulike brev:

  • Invitasjonsbrevet "Time til mammografi" mottar du automatisk når det nærmer seg undersøkelse           
  • Påminnelsesbrevet "Nytt tilbud om mammografi" får du dersom du ikke har møtt opp til timen                 
  • I svarbrevet "Brev fra Mammografiprogrammet" som du mottar i etterkant av timen, får du resultatet fra undersøkelsen.

Vær oppmerksom på at det det er ulike sikkerhetsnivå på brevene. Åpning av svarbrev fra Mammografiprogrammet vil alltid kreve høyeste sikkerhetsnivå, dvs innlogging med BankID eller tilsvarende. 

Ønsker du å skaffe deg en digital postkasse?

Du oppretter din digitale postkasse på Norge.no

  • Du får samlet post fra det offentlige på et sted - sikkert, raskt og enkelt 
  • Du får tilgang til posten din der du er og når du vil 
  • Du får varsel på e-post/ SMS ved viktige brev

Har du problemer med å logge deg inn på din postkasse?

På nettsidene til e-Boks og Digipost finner du nyttig informasjon om pålogging. 

Trenger du ytterligere hjelp?

Da kan du ringe DIFIs brukerstøtte på tlf. 800 30 300 mellom 08.00-15.30

Sist oppdatert 30.9.17