Brystdiagnostiske sentre

Har du fått invitasjon til Mammografiprogrammet, og ønsker å endre eller avbestille timen, eller lurer på når du vil få svar på mammografiundersøkelsen, er det brystdiagnostisk senter som skal kontaktes.

Sist oppdatert 6.8.2019

Vennligst unngå fødselsnummer og helseopplysninger i e-post!

Agder (Aust og Vest)

Tlf: 38 07 39 67
Telefontid: mandag - fredag kl. 8.30 - 11.00

E-post: mammografi@sshf.no

Akershus øst (Romerike og Follo)

Tlf: 67 96 23 50
Telefontid: mandag - fredag kl. 9 - 11 og 13 - 15

E-post: mammografi@ahus.no

Hedmark

Tlf: 62 53 77 89
Telefontid: mandag, onsdag og torsdag kl. 9 - 15, tirsdag kl. 10 - 15, fredag kl 8-11

E-post: bdsh@sykehuset-innlandet.no

Hordaland

Tlf: 55 97 40 01
Telefontid: mandag - fredag kl. 9 - 11 og 12 - 14.30

E-post: mammografitime@helse-bergen.no

Møre og Romsdal

Tlf: 70 10 57 01
Telefontid: mandag - fredag kl. 8.30 - 10.30 og 12 - 13

E-post: mammografi@helse-mr.no

Nordland

Tlf: 75 53 48 96
Telefontid: mandag - torsdag kl. 9 - 11 og 12 - 14

E-post: brystdiagnostisk@nlsh.no

Oppland 

Tlf: 61 27 28 80
Telefontid: mandag - fredag kl. 8 - 15

E-post: mammo.oppland@sykehuset-innlandet.no

Oslo

Tlf: 22 89 47 50
Telefontid: mandag - fredag kl. 9 - 11 og 13 - 15 

E-post: mammo.oslo@ous-hf.no

Rogaland

Tlf: 51 51 44 45
Telefontid: mandag - torsdag kl. 8 - 11 og 12 - 14, fredag kl. 9 - 11 og 12 - 13 

E-post: scr@sus.no

Sogn og Fjordane

Tlf: 57 83 98 01
Telefontid: mandag - fredag kl. 9 - 11 og 13 - 15

Telemark

Tlf: 35 00 53 33
Telefontid: mandag - torsdag kl. 8.30 - 10.30 og 12 - 14 

E-post: mammografi@sthf.no

Troms og Finnmark

Tlf: 77 62 84 51
Telefontid: mandag - fredag kl. 9 - 11 og 12 - 14

E-post: bds@unn.no

Trøndelag

Tlf: 72 82 59 60
Telefontid: mandag - fredag kl. 8.30 - 11 og 12 - 14

E-post: mammografiprogrammet@stolav.no

Vestfold

Tlf: 33 34 37 80 
Telefontid: mandag - fredag kl. 8.15 - 11

E-post: mammografiprogrammet@siv.no

Vestre Viken

Tlf: 32 86 23 51
Telefontid: mandag - fredag kl. 9 - 11

E-post: mammografiprogrammet@vestreviken.no

Østfold

Tlf: 69 86 81 70 
Telefontid: mandag - fredag kl. 9 - 11

E-post: mammografi@so-hf.no