image

Mammografiprogrammet

Kvinner mellom 50 og 69 år inviteres hvert annet år til røntgenundersøkelse av brystene i regi av det offentlige Mammografiprogrammet.

Brystkreft er den kreftformen som rammer flest kvinner. 3 371 kvinner i Norge fikk brystkreft i 2016.

Mammografiprogrammet har som mål å redusere dødeligheten av brystkreft blant kvinnene som inviteres.  

For deg som inviteres til mammografi

Kvinner mellom 50 og 69 får invitasjonsbrev med tid og sted for oppmøte for mammografi. Denne invitasjonen kommer med om lag to års mellomrom.

På disse sidene kan du lese mer om undersøkelsen og opplegget rundt mammografiscreening:

Ofte stilte spørsmål   

 

 Følg Kreftsjekken - screeningprogrammenes side på Facebook

Om Mammografiprogrammet

Mammografiprogrammet har eksistert som offentlig screeningprogram i 20 år.  Målet er å redusere dødeligheten av brystkreft, og å oppdage brystkrefttilfeller i et tidlig stadium, sånn at behandlingen bli så skånsom som mulig.

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har Forskningsrådet gjort en forskningsbasert, uavhengig evaluering av Mammografiprogrammet i Norge. Rapporten fra dette arbeidet forelå i september 2015.

Konklusjonen i rapporten er at Mammografiprogrammet fungerer som man kan vente, og at dødeligheten av brystkreft blant de inviterte har blitt redusert med 20 til 30 % som følge av programmet. Reduksjonen er 40 % blant de som har møtt. Rapporten understreker at for den enkelte kvinne som skal bestemme om hun skal delta eller ikke, er det viktig å vurdere fordeler og ulemper utfra egne verdier, helse og livssituasjon.


Over 400 deltakere på Nordisk mammografiscreeningsymposium i Oslo 

Over 400 fagpersoner fra inn- og utland deltok på det 8. nordiske mammografiscreeningsymposiet som Mammografiprogrammet og Kreftregisteret arrangerte i Oslo 16.-18. oktober 2017.

Helseminister Bent Høie stod for den offisielle åpningen, og kunne i den anledning blant annet gi en hyggelig gratulasjon til Mammografiprogrammet som samme dag hadde publisert en omfattende rapport som viser gode resultater fra 20 års arbeid med mammografiscreening i Norge.

Et av temaene som ble diskutert på symposiet var hvor langt kunnskapen egentlig er kommet når det gjelder å stratifisere mammografiscreeningprogrammene for å oppnå enda bedre balanse mellom fordeler og ulemper ved screeningen.

Les mer om symposiet her 


Ny rapport: 18 640 brystkrefttilfeller oppdaget

I løpet av Mammografiprogrammets 20-årige historie har 18 640 kvinner fått avdekket brystkreft gjennom programmet. Dette er et av resultatene som kommer fram i en ny rapport

Typisk for de screeningoppdagete svulstene er at de er små, 80 prosent er mindre enn 2 cm i diameter.

- Da er sjansene store for at behandlingen kan gjøres skånsomt, og prognosene for å bli frisk er gode, sier Solveig Hofvind, leder av Mammografiprogrammet.

Rapporten viser at dersom 1000 kvinner blir undersøkt i programmet, får mellom fem og seks av dem påvist brystkreft. Denne andelen har vært stabil gjennom hele programmets historie.

Les mer om rapporten her 


 

Tomosyntese-studie i Hordaland

Kvinner fra Hordaland inviteres til å delta i en studie om det som kan bli framtidens screeningmetode for brystkreft, nemlig en tredimensjonal mammografiteknikk kalt tomosyntese. 

Les mer om studien her


 

Europeiske retningslinjer for mammografiscreening

De europeiske landene samarbeider om retningslinjer for mammografiscreening, gjennom ECIBC - European Commission Initiative on Breast Cancer.

I november 2016 ble de fire første anbefalingene vedrørende mammografiscreening lansert. Nye retningslinjer blir publisert fortløpende.

Informasjonen er på engelsk, og er tilpasset tre ulike målgrupper; Pasienter/kvinner, helsepersonell og politikere/beslutningstakere.

De europeiske anbefalingene for mammografiscreening finner du her.

Se informasjonsvideo om European Commission Initiative on Breast Cancer her:

 

 Sist oppdatert: 13.12.2017