image

Kreftstatistikk

Her kan du laste ned tabeller og oversikter over kreftforekomst i Norge.

Dataene og tabellene er hentet fra publikasjonen Cancer in Norway 2015.

Cancer in Norway er en rapport som Kreftregisteret gir ut hvert år, og som gir en oversikt over kreftsituasjonen i Norge.

Antall nye krefttilfeller, fordeling på aldersgrupper, fylkesvis fordeling (pdf) 

Nye tilfeller i 2015 (Excel)
Nye tilfeller etter kreftform og kjønn. Antall og rater (antall per 100.000). Tabell 7 i Cancer in Norway 2015. 

Antall nye krefttilfeller fordelt på år (Excel)
Krefttilfeller etter kreftform, kjønn og årstall, siste ti år. Tabell 10 i Cancer in Norway 2015.

Krefttilfeller fordelt på år, rater (Excel)
Rater etter kreftform, kjønn og årstall, siste ti år. Tabell 11 i Cancer in Norway 2015.

Kreftforekomst for ulike aldersgrupper (Excel)
Gjennomsnitlig årlig antall krefttilfeller (2011-2015), fordelt på kreftform og aldergrupper. Tabell 12 i Cancer in Norway. 

Kreftforekomst for ulike aldersgrupper, rater (Excel)
Aldersspesifike rater for krefttilfeller. Gjennomsnitt for årene 2011 til 2015. Tabell 13 i Cancer in Norway 2015.

Utvikling i kreftforekomst. 1955 til 2015 (Excel)
Gjennomsnittlig årlig antall nye krefttilfeller, fordelt på kreftform, over femårs-perioder. Tabell 14 i Cancer in Norway. 

Utvikling i kreftforekomst, rater (Excel)
Rater for utvikling i kreftforekomst fra 1955 til i dag. Gjennomsnitt for femårs-perioder. Tabell 15 i Cancer in Norway.

Kreftforekomst i ulike fylker (Excel)
Gjennomsnitlig årlig antall nye krefttilfeller (2011-2015), fordelt på fylke og kreftform. Tabell 16 i Cancer in Norway. 

Kreftforekomst i fylkene, rater (Excel)
Rater for kreftforekomst i fylkene - antall tilfeller per 100.000 personer. Gjennomsnitt for årene 2011 til 2015. Tabell 17 i Cancer in Norway.

Kreftregisteret jobber med å forbedre statistikken på nettsidene. 

Fram til nye statistikksider blir klare, kan vi i tillegg hjelpe med å finne tall, statistikk og data på følgende måter:

Cancer in Norway

Dette er Kreftregisterets årlige publikasjon, som viser kreftbildet i Norge. Cancer in Norway 2015 er den siste årgangen vi har komplette data for.

Kommunikasjonsavdelingen

Kommunikasjonsrådgiver og pressekontakt Elisabeth Jakobsen (tlf 906 93 521) kan bidra med å finne fram til tall og statistikk.

Datautleveringsenheten

For mer komplekse datauttrekk kan Datautleveringsenheten hjelpe. Les mer om bestilling av spesialtilpasset informasjon og datautlevering fra Kreftregisteret.

Nordcan

Den nordiske kreftregistrene samarbeider om et nettsted med statistikk og data om kreft i Norden. De norske dataene på dette nettstedet kommer fra Kreftregisteret. 

Nordcan har 2014 som sin foreløpig siste årgang.