Kreftregisterets styre

1. januar 2016 ble et nytt styre oppnevnt - med noen nye styremedlemmer og noen med lengre fartstid i Kreftregisterets styre. Øyvind Wøllo leder styret, og alle helseregionene i landet er representert.

Kreftregisterets styre, 1. januar 2016

 Øyvind Wøllo

Øyvind Wøllo
Styreleder
Oslo Universitetssykehus

Last ned høyoppløselig bilde

Finn Henry Hansen
Styremedlem, Helse Nord
Direktør, Helse Nord RHF

Last ned høyoppløselig bilde (Foto: Ann-Elin Wang)

 

Ole Tjomsland
Styremedlem, Helse Sør-Øst

(Foto: Marte Garmann Johnsen)

 

Hartwig Körner
Styremedlem, Helse Vest RHF

 

 

Jo-Åsmund Lund
Styremedlem, Helse Midt-Norge RHF

 

 

Bjørg Ven
Styremedlem,
Advokatfirmaet Haavind AS

 

 

Eva Skovlund
Styremedlem
NTNU

 


Kreftregisterets ansatterepresentant*:

 

Johanne Gulbrandsen
Styremedlem, KRGs ansatterepresentant*

Last ned høyoppløselig bilde (Foto: Ann-Elin Wang)

 

Bo Terning Hansen
Styremedlem, KRGs ansatterepresentant*

Last ned høyoppløselig bilde (Foto; Ann-Elin Wang)


Disse møter også:

 

Giske Ursin
Direktør Kreftregisteret

Last ned høyoppløselig bilde (Foto: Ann-Elin Wang)

 

Egil Engen
Avdelingsleder Kreftregisteret

Last ned høyoppløselig bilde (Foto: Ann-Elin Wang)

* Ansattes representanter velges for to år om gangen, og perioden sammenfaller ikke alltid med styreperioden.