Kreftregisterets styre

1. januar 2016 ble et nytt styre oppnevnt. Lisbeth Sommervoll leder styret, og hun trådte inn i styret 23. juni 2017. Alle helseregionene i landet er representert i Kreftregisterets styre.

Kreftregisterets styre, 1. januar 2016

 

Lisbeth Sommervoll
Styreleder
Oslo Universitetssykehus

Finn Henry Hansen
Styremedlem, Helse Nord
Direktør, Helse Nord RHF

Last ned høyoppløselig bilde (Foto: Ann-Elin Wang)

 

Ole Tjomsland
Styremedlem, Helse Sør-Øst

(Foto: Marte Garmann Johnsen)

 

Hartwig Körner
Styremedlem, Helse Vest RHF

 

 

Jo-Åsmund Lund
Styremedlem, Helse Midt-Norge RHF

 

 

Bjørg Ven
Styremedlem,
Advokatfirmaet Haavind AS

 

 

Eva Skovlund
Styremedlem
NTNU

 


Kreftregisterets ansatterepresentant*:

 

Johanne Gulbrandsen
Styremedlem, KRGs ansatterepresentant*

Last ned høyoppløselig bilde (Foto: Ann-Elin Wang)

 

Bo Terning Hansen
Styremedlem, KRGs ansatterepresentant*

Last ned høyoppløselig bilde (Foto; Ann-Elin Wang)


Disse møter også:

 

Giske Ursin
Direktør Kreftregisteret

Last ned høyoppløselig bilde (Foto: Ann-Elin Wang)

 

Egil Engen
Avdelingsleder Kreftregisteret

Last ned høyoppløselig bilde (Foto: Ann-Elin Wang)

* Ansattes representanter velges for to år om gangen, og perioden sammenfaller ikke alltid med styreperioden.