ff

1

Kreftregisteret

Leder: Giske Ursin
Direktør
22 92 87 01 / 990 11 452

Administrasjonsavdelingen

Leder: Egil Engen
Administrasjon og HR
22 92 88 31 / 913 90 011

Nestleder: Ingvil Gjelsvik
Administrasjon og HR
22 92 87 38

Elisabeth Jakobsen
Spesialrådgiver/ kommunikasjon
22 92 87 15 / 906 93 521

Emil Lahlum
Rådgiver
22 92 89 05

Grethe Breie
Rådgiver
22 92 88 03

Gunther Zerener
Rådgiver/ webmaster
22 92 88 29

Gunvor Heradstveit
Spesialrådgiver/ økonomi
22 92 87 83

Hilde Kvammen Olav
Spesialrådgiver/ jurist
22 92 87 24

Kjetil Kopperud
 
22 92 89 17

Mariola Anna Gruszczynska
Sekretær
22 92 87 28

Martine Staib
Spesialkonsulent/ Lønn og personal
22 92 88 23

Nann Larsen
Rådgiver, arkiv
22 92 88 15

Tor Johnsen
Spesialrådgiver/ drift
22 92 87 42 / 958 80 485

Ulf Bliksrud
Sekretær
22 92 88 67

---------------------------

Modal Example

----------------------------------

Simple Collapsible

Click on the button to toggle between showing and hiding content.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.