Symposium om hormonforstyrrere

13.-14. oktober arrangerer Det Norske Videnskaps-Akademi, Kreftregisteret og Veterinærinstituttet et symposium om hormonforstyrrere - hormonlignende stoffer som forstyrrer eller etteraper virkningene av kroppens egne hormoner.

13.-14. oktober arrangerer Det Norske Videnskaps-Akademi, Kreftregisteret og Veterinærinstituttet et symposium om hormonforstyrrere - hormonlignende stoffer som forstyrrer eller etteraper virkningene av kroppens egne hormoner.