Nye informasjonssider om personvern på kreftregisteret.no

På Kreftregisterets nye sider om personvern kan du finne informasjon om hvilke opplysninger Kreftregisteret kan inneholde, rettigheter knyttet til personopplysninger, kontaktinformasjon samt henvisning til aktuelt regelverk.

Kreftregisteret har samlet informasjon om personvern på egne temasider.

På Kreftregisterets nye sider om personvern kan du se hvilke opplysninger Kreftregisteret kan inneholde.

Her finner du også rettigheter knyttet til innsyn, retting, sletting og sperring av personopplysninger. Videre kan du finne informasjon om samtykke og reservasjon knyttet til deltakelse i Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft og Mammografiprogrammet samt Janus Serumbank.

På personvernsiden finner du også henvisninger til aktuelt regelverk og kontaktinformasjon om personvern i Kreftregisteret.