Gastronet

Gastronet er et nettverk og program for kvalitetssikring av gastroenterologi i Norge.


Kreftregisterets Gastronetside er avviklet, ny Gastronetadresse: www.sthf.no/gastronet.

 

Gastronet er et nasjonalt, medisinske kvalitetsregister. Programmet er blitt oversatt for bruk i andre land (Polen, Nederland, Sverige, Latvia). Hovedfokus er kvalitetsforbedring av endoskopier, spesielt undersøkelse av tykktarm (koloskopi) og undersøkelse av galleganger og bukspyttkjertel (ERCP).