Equalscreen - Økt oppmøte og mindre sosial ulikhet i screening mot livmorhalskreft

For å kunne forebygge flere tilfeller av livmorhalskreft er det viktig å legge til rette for at flere kvinner tar livmorhalsprøve. I dette forskningsprosjektet vil vi undersøke om et tilbud om hjemmetest kan få flere kvinner til å ta livmorhalsprøve.

Publisert: 07.09.2017, sist oppdatert: 30.09.2019

Én tredel tar ikke livmorhalsprøve som anbefalt

Bakgrunnen for studien er at omlag én tredel av norske kvinner ikke tar livmorhalsprøve så ofte som Livmorhalsprogrammet anbefaler. Det har vært en gradvis nedgang i prøvetaking det siste tiåret. Ikke etnisk norske kvinner og kvinner som står utenfor arbeidslivet er overrepresentert blant kvinner som ikke tar livmorhalsprøve. Derfor er det viktig å utvikle mer kunnskap om hvordan barrierer for å ta livmorhalsprøve blant kvinner som sjelden eller aldri tar livmorhalsprøve kan reduseres.

 

Vil tilbud om hjemmetest føre til at flere tar livmorhalsprøve?

I denne studien vil vi undersøke om tilbud om en hjemmetest som tester for Humant Papillomavirus (HPV) kan føre til at flere kvinner som ikke har tatt livmorhalsprøve på ti år benytter seg av tilbudet om å ta hjemmetesten. Vi ønsker også å undersøke om tilbudet kan redusere sosial ulikhet i hvem som tar livmorhalsprøve.

Vi vil gjennomføre en randomisert kontrollert studie hvor vi sammenligner oppmøte i Livmorhalsprogrammet mellom kvinner som får tilsendt hjemmetest, kvinner som får muligheten til å bestille hjemmetest og kvinner som får den vanlige påminnelsen om å ta livmorhalsprøve fra Livmorhalsprogrammet. Studien omfatter 6000 tilfeldig utvalgte kvinner i alderen 35-69 som ikke har tatt livmorhalsprøve på minst ti år.

Vi ønsker også å undersøke hvordan kvinner som får påvist HPV i testresultatet best kan følges opp. Derfor vil halvparten av kvinnene med positiv HPV-test bli henvist til sin fastlege for videre oppfølging, mens den andre halvparten vil bli henvist til gynekolog.

Hjemmetesten vil kun bli tilbudt kvinner som blir tilfeldig trukket ut for å være med i studien. 

Har du fått invitasjon til å delta i studien og ønsker å bestille hjemmetest, kan du gjøre det her.

Har du spørsmål rundt hjemmetesten eller studien, kan du kontakte oss på e-post: celleprove@kreftregisteret.no eller på telefon: 22928941/ 22928919.

Se brukerveiledningsvideo for hjemmetesten

 

Hva kan hindre kvinner i å ta livmorhalsprøve?

Tidligere i prosjektet har vi gjennomført en kvalitativ studie der vi har intervjuet kvinner om deres vurderinger rundt det å ta livmorhalsprøve og deres syn på tilretteleggingen for å ta livmorhalsprøve hos lege.

To hovedgrunner til at kvinnene utsatte eller lot være å ta livmorhalsprøve var at det var lett å glemme i en travel hverdag, og at de måtte bestille legetimen selv. Mange kvinner oppfattet ikke screening mot livmorhalskreft som så viktig siden de ikke fikk timeinnkalling, og enkelte var usikre på om en livmorhalsprøve var en viktig nok grunn til å bestille en egen time hos fastlegen. Mange opplevde også underlivsundersøkelsen som en ukomfortabel situasjon. Studien viser at forsinkede kvinners vurdering rundt det å ta livmorhalsprøve påvirkes av egen hverdag og erfaringer, samt hvordan det kommuniseres om og tilrettelegges for å ta livmorhalsprøve i helsetjenesten.

Studien har gitt viktig kunnskap om hva som kan påvirke deltakelse i screeningprogrammet mot livmorhalskreft, og vi ønsker å takke alle kvinner som lot seg intervjue. Du kan lese studien i sin helhet her.

 

Publikasjoner

Aasbø G, Solbrække KN, Waller J, Tropé A, Nygård M, Hansen BT
Perspectives of non-attenders for cervical cancer screening in Norway: a qualitative focus group study
BMJ open 9(8), e029505 (2019)

 

Status

Undersøkelsen om bruk av hjemmetest er pågående. Vi inviterer kvinner til studien i løpet av april - september 2019. Intervjuer med kvinner som ikke har møtt til screening som anbefalt i Livmorhalsprogrammet er nå avsluttet, og vi arbeider med å analysere og publisere disse resultatene.

 

Prosjektdeltakere

Kreftregisteret

Bo Terning Hansen, Gunvor Aasbø, Ameli Tropé, Karina Undem og Mari Nygård.

Eksterne

University College London: Jo Waller

Universitetet i Oslo: Kari Nyheim Solbrække

Albert Einstein College of Medicine: Philip Castle

Universitetet i Bergen: Tone Bjørge

Akershus Universitetssykehus: Irene Kraus Christiansen

 

Prosjektet er finansiert av Kreftforeningen og Thea Steens minnefond, og har tilrådning fra Personvernombudet ved Oslo universitetssykehus.