Equalscreen - Økt oppmøte og mindre sosial ulikhet i screening mot livmorhalskreft

For å kunne forebygge flere tilfeller av livmorhalskreft er det viktig å legge til rette for at flere kvinner tar celleprøve fra livmorhalsen. I dette forskningsprosjektet vil vi undersøke om et tilbud om hjemmetest kan få flere kvinner til å ta celleprøve.

Publisert: 07.09.2017, sist oppdatert: 08.03.2019

Én tredel tar ikke celleprøve som anbefalt

Bakgrunnen for studien er at omlag én tredel av norske kvinner ikke tar celleprøven så ofte som Livmorhalsprogrammet anbefaler. Det har vært en gradvis nedgang i celleprøvetaking det siste tiåret. Ikke etnisk norske kvinner og kvinner som står utenfor arbeidslivet er overrepresentert blant kvinner som ikke tar celleprøve. Derfor er det viktig å utvikle mer kunnskap om hvordan barrierer for å ta celleprøve blant kvinner som sjelden eller aldri tar celleprøve kan reduseres.

 

Vil tilbud om hjemmetest føre til at flere tar celleprøve?

I denne studien vil vi undersøke om tilbud om en hjemmetest som tester for Humant Papillomavirus (HPV) kan føre til at flere kvinner som ikke har tatt celleprøven på ti år benytter seg av tilbudet om å ta hjemmetesten. Vi ønsker også å undersøke om tilbudet kan redusere sosial ulikhet i celleprøvetaking.

Vi vil gjennomføre en randomisert kontrollert studie hvor vi sammenligner oppmøte i Livmorhalsprogrammet mellom kvinner som får tilsendt hjemmetest, kvinner som får muligheten til å bestille hjemmetest og kvinner som får den vanlige påminnelsen om å ta celleprøve fra Livmorhalsprogrammet. Studien omfatter 6000 tilfeldig utvalgte kvinner i alderen 35-69 som ikke har tatt celleprøve på minst ti år.

Vi ønsker også å undersøke hvordan kvinner som får påvist HPV i testresultatet best kan følges opp. Derfor vil halvparten av kvinnene med positiv HPV-test bli henvist til sin fastlege for videre oppfølging, mens den andre halvparten vil bli henvist til gynekolog.

Hjemmetesten vil kun bli tilbudt kvinner som blir tilfeldig trukket ut for å være med i studien. 

Har du fått invitasjon til å delta i studien og ønsker å bestille hjemmetest, kan du gjøre det her.

Har du spørsmål rundt hjemmetesten eller studien, kan du kontakte oss på e-post: celleprove@kreftregisteret eller på telefon: 22928941/ 22928919.

Se brukerveiledningsvideo for hjemmetesten

 

Hva kan hindre kvinner i å ta celleprøve?

Tidligere i prosjektet har vi gjennomført en kvalitativ studie der vi har intervjuet kvinner om deres vurderinger rundt det å ta celleprøve fra livmorhalsen, og deres syn på tilretteleggingen for å ta celleprøve hos lege.

Hensikten med studien er å få kunnskap om kvinners opplevde barrierer knyttet til det å ta celleprøve. Slik kunnskap gir et viktig grunnlag for å vurdere hvilke tiltak som kan få flere til å ta celleprøve som anbefalt av Livmorhalsprogrammet.

 

Status

Undersøkelsen om bruk av hjemmetest er i startfasen. De første studiedeltakerne er planlagt kontaktet i mars 2019. Intervjuer med kvinner som ikke har møtt til screening som anbefalt i Livmorhalsprogrammet er nå avsluttet, og vi arbeider med å analysere og publisere disse resultatene.

 

Prosjektdeltakere

Kreftregisteret

Bo Terning Hansen, Gunvor Aasbø, Ameli Tropé, Karina Undem og Mari Nygård.

Eksterne

University College London: Jo Waller

Universitetet i Oslo: Kari Nyheim Solbrække

Albert Einstein College of Medicine: Philip Castle

Universitetet i Bergen: Tone Bjørge

Akershus Universitetssykehus: Irene Kraus Christiansen

 

Prosjektet er finansiert av Kreftforeningen og Thea Steens minnefond, og har tilrådning fra Personvernombudet ved Oslo universitetssykehus.