Kvalitetssikring

Kvalitetssikring i biobankarbeid involverer alle faser fra prøvetaking til publisering av vitenskapelige resultater.

Dette inkluderer prøvebehandling, prøvelagring, analysemetoder, datakvalitet og forvaltningsrelaterte forhold som prøvetilgjengelighet for forskere, vitenskapelig vurdering av prosjekter, studiedesign og kodesystem. Både lagring og prøvebehandling av biologiske prøver er underlagt lovgivning for personvern noe som nødvendiggjør strenge prosedyrer og rutiner.

Janus serumbank har etablert sin egen kvalitetsmanual som omfatter alle prosedyrer og dokumenter som er nødvendig for at biobanken skal følge krav til vitenskapelig metode, etikk, lover, forordninger og avtaler for håndtering av prosjekter og inneha profesjonalitet overfor forskere og forskningslaboratorier.