Cytologi i primærscreening

Kvinner mellom 25 og 33 år skal screenes med cytologi, og skal ta prøve hvert tredje år. I perioden fra 2019 til og med 2021 skal cytologi erstattes med HPV-test som primær screeningtest for alle kvinner mellom 34 og 69 år. I en overgangsperiode vil derfor også en del kvinner mellom 34 og 69 år fortsatt screenes med cytologi. Uavhengig av analysemetode skal prøven tas på samme måte ved gynekologisk undersøkelse.

Revidert 7.9.2018

Flytskjema for cytologiscreening

Implementert fra 1.7.2018.

Ved normal cytologi får kvinnen påminnelse om å ta livmorhalsprøve når det nærmer seg tre år siden sist.

 

Veileder for gynekologisk onkologi

Utskriftsvennlig versjon av flytskjema (cytoogi-screening)

 

Algoritme for kvinner som har tatt prøve før 1.7.2018

Fra 1.7.2018 ble algoritmen endret. Kvinner som har tatt prøve før 1.7.2018, og trenger videre oppfølging, skal følge gammel algoritme.  
Se flytskjema for oppfølging av cytologi

Dersom konvensjonell cytologi benyttes, følg samme flytskjema som for oppfølging av væskebasert prøve fra "HPV2 positiv eller ukjent".

Takstrefusjon for HPV-test etter ASC-US, LSIL og 2x uegnet prøve 

Helsedirektoratet stilt krav i forbindelse med hvilke HPV-tester som gir takstrefusjon etter ASC-US, LSIL og 2x uegnet prøve.

En egen faggruppe i Helsedirektoratet gjør to ganger i året en vurdering av hvilke tester som oppfyller kvalitetskravene for å kunne benyttes i sekundærscreening med HPV.

Krav til HPV-tester som kan brukes i sekundærscreening