HPV i primærscreening

En ny primær screeningtest innføres i Livmorhalsprogrammet. Cytologisk vurdering av livmorhalsprøven blir erstattet med testing for høyrisiko humant papillomavirus (HPV). Prøven tas på samme måte som tradisjonell cytologi, men den videre analysen og oppfølgingen er annerledes.

Sist oppdatert 7.9.2018

I perioden fra 2019 til og med 2021 skal HPV-test erstatte cytologi som primær screeningtest for alle kvinner mellom 34 og 69 år. Testen skal gjennomføres hvert femte år istedenfor hvert tredje år som er anbefalt tidsintervall for cytologi-basert screening.

Endringen vil skje gradvis for å sikre at kvaliteten på Livmorhalsprogrammet opprettholdes i løpet av implementeringen, og at gynekologer og patologer har kapasitet til å håndtere den forventete økningen i antall kvinner som trenger oppfølging ved innføring av primær HPV-test. 

Oppdatert informasjon om implementering av HPV-screening

Flytskjema for HPV-screening

Implementert fra 1.7.2018.

Ved negativ HPV-test får kvinnen påminnelse om å ta livmorhalsprøve når det nærmer seg fem år siden sist. 

Algoritmen ikke har tilbakevirkende kraft, dvs kvinner som tar en oppfølgingsprøve skal følge tidligere algoritme frem til 1.juli 2019. Se under for tidligere algoritme.

 

Algoritme 2018 Veileder for gynekologisk onkologi

Utskriftsvennlig versjon av flytskjema (HPV- og cytologi-screening)

Algoritme for kvinner som har tatt prøve før 1.7.2018

Fra 1.7.2018 ble algoritmen endret. Kvinner som har tatt prøve før 1.7.2018, og trenger videre oppfølging, skal følge gammel algoritme.  

Klikk på bildet for å forstørre det.

 

 

Takstrefusjon for primær HPV-test

Helsedirektoratet stilt krav i forbindelse med hvilke HPV-tester som gir takstrefusjon i primærscreening.

En egen faggruppe i Helsedirektoratet gjør to ganger i året en vurdering av hvilke tester som oppfyller kvalitetskravene for å kunne benyttes i HPV-screening.

Krav til HPV-tester som kan brukes i primærscreening

 

Historikk: 
HPV-test i primærscreening mot livmorhalskreft

01.02.2014 ble oppgaven med å prøve ut HPV-test i primærscreening i fire fylker overført til Kreftregisteret.

I forkant av dette utredet en arbeidsgruppe nedsatt av Helsedirektoratet på vegne av Styringsgruppen for Livmorhalsprogrammet muligheten for en overgang fra cytologibasert screening til HPV-basert screening.

Gruppens arbeid resulterte i rapporten HPV-test i primærscreening mot livmorhalskreft Kontrollert implementering og evaluering av forbedret helsetjeneste, november 2013.

Behovet for framtidige laboratorietjenester er også utredet av en arbeidsgruppe nedsatt av Helsedirektoratet på vegne av Styringsgruppen for Livmorhalsprogrammet.

Arbeidsgruppen la fram følgende rapport i 2013:

Fremtidig organisering av laboratoriene, Gruppe Fremtid