Årsrapporter fra Livmorhalsprogrammet

Her finner du alle årsrapporter fra Livmorhalsprogrammet. Årsrapportene gir en oversikt over blant annet antall livmorhalsprøver, dekningsgrad, oppfølging og behandling for celleforandringer.

Den nyeste årsrapporten fra Livmorhalsprogrammet ble publisert høsten 2015, og tar blant annet opp følgende aspekter:

  • Dekningsgrad i ulike aldersgrupper og ulike deler av landet
  • Innføring av HPV-test i primærscreeningen
  • Økt bevissthet rundt livmorhalskreft og interesse fra mediene, blant annet i forbindelse med #sjekkdeg-kampanjen
  • Sammenligninger med screeningprogrammer internasjonal