Incidence

Insidens av kreft

Insidens av kreft er definert som antall nye tilfeller av kreft i en gitt periode. Insidens blir ofte uttrykt som en rate (antall nye tilfeller per 100 000 personer per år). Tilbakefall av kreft eller progresjon av sykdommen inkluderes ikke som et nytt krefttilfelle.

Av hensyn til anonymitet vil for små grupperinger, jamfør det som over er beskrevet, være fjernet/vist med 'X' i tabellene.

Statistikkbank insidens