Dissemination

See scientific publications, other scientific communication, and cases in the media from the project.

Husøy T, Caspersen IH, Thépaut E, Knutsen H, Haug LS, Andreassen M, Gkrillas A, Lindeman B, Thomsen C, Herzke D, Dirven H, Wojewodzic MW. Comparison of aggregated exposure to perfluorooctanoic acid (PFOA) from diet and personal care products with concentrations in blood using a PBPK model - Results from the Norwegian biomonitoring study in EuroMix. Environ Res. 2023 Dec 15;239(Pt 2):117341. doi: 10.1016/j.envres.2023.117341. Epub 2023 Oct 14. PMID: 37839534.

Rekordfinansiering til Kreftregisterets forskning - Kreftregisteret 2023 (In Norwegian)

220 millioner til kreftforskning - Kreftforeningen 2023 (In Norwegian)

Miljøgifter, hva er det og hva kan du gjøre? - Podcast 2024 (In Norwegian)

Eksplosiv økning av testikkelkreft - Nettavisen 2024 (In Norwegian)

Disse matvarene inneholder verstingkjemikalie - Nettavisen 2024 (In Norwegian)