Systematisk kvalitetskontroll ved koloskopier

Bretthauer M, Hoff G, Severinsen H, Erga J, Sauar J, Huppertz-Hauss G.
Systematisk kvalitetskontroll ved koloskopier. (In norwegian)
Tidsskrift for Den Norske Legeforening 2004;124:1402-5