Kvalitetssikring? Å nei, ikke flere skjema!

Hoff G, Bretthauer M. Kvalitetssikring? Å nei, ikke flere skjema! (Norwegian)
NGF-nytt 2007;14:12