Personvern over alle grenser

Hoff G. Kronikk om kvalitetsregistre: Personvern over alle grenser [Norwegian].
Dagens Medisin 28th October 2010