Eksplosivt miljø

Hoff G. Eksplosivt miljø.
Tidsskrift for Den norske legeforening (Norwegian) 2007;127:1791