Livmorkreft

Det ble registrert 817 nye tilfeller av livmorkreft i Norge i 2022. Hos mange oppdages sykdommen tidlig, noe som gir økt mulighet for helbredelse. 86 % overlever sin kreftsykdom i fem år eller mer.
Sist oppdatert:

Illustrasjon

Livmorkreft oppstår i livmorkroppen og tilhører gruppen gynekologisk kreft, men må ikke forveksles med livmorhalskreft. Kreft i livmoren ses stort sett hos kvinner som har kommet i overgangsalderen og det første symptomet er ofte blødninger etter at menstruasjonen har opphørt. 

Man skiller mellom kreft som oppstår i livmorslimhinnen (endometriet) og kreft som utgår fra muskulatur i livmorvegg (myometriet). Kreft som utgår fra livmorslimhinnen (endometriekreft) er den vanligste formen for kreft i livmoren, og den sjette hyppigste kreftformen hos kvinner i Norge. Kreft utgått fra muskulatur (sarkomer) er en sjelden form for kreft i livmoren. 

Kilde: kreftlex.no

Risikofaktorer

Livsstilsfaktorer 

  • Overvekt og fedme øker risikoen 
  • Fysisk aktivitet reduserer risikoen 

Andre faktorer 

  • Økt risiko er vist for kvinner som har få eller ingen barnefødsler, og ved sen overgangsalder 
  • Østrogen øker risikoen, østrogentilskudd gis derfor normalt kun til kvinner som har operert bort livmoren. 
  • P-piller og hormonbehandling til kvinner i overgangsalder som inneholder østrogen og progesteron, eller kun progesteron, gir en beskyttende effekt

Kilde: Cancer Research UK og World Cancer Research Fund 

Du kan lese mer om risiko og årsaker til livmorkreft her (siden er på engelsk)

Les om forebygging av kreft på kreftregisteret.no   

Nye tilfeller

I 2022 ble det registrert 817 nye tilfeller av kreft i livmoren i Norge. Livmorkreft er den sjette hyppigste kreftformen blant kvinner. Raten, antall tilfeller per 100.000 personår er 26,1. 

Aldersfordeling

De fleste kvinner som rammes av livmorkreft er over 60 år. Median alder for livmorkreft er 69 år, det vil si at halvparten av alle som får diagnosen er over 69 år. 

Det var 60 kvinner som fikk livmorkreft før fylte 50 år i 2022. Av disse var det 1 kvinne under 30 år. Forekomsten er høyest hos kvinner i alderen 70-84 år.

Overlevelse

I tillegg til svulstens utbredelse ved diagnosetidspunkt har differensierings-grad og celletype stor betydning for overlevelsen av livmorkreft. 

Fem års relativ overlevelse er i perioden 2018-2022 totalt (alle stadier) 86,2 prosent. Overlevelsen for pasienter med fjernspredning er betydelig lavere, 38,6 prosent. 

Figuren viser relativ overlevelse etter alder, 2018-2022, fra fig. 8.1-N i Cancer in Norway 2022

Overlevere etter livmorkreft

Per 31.12.2022 var det 11.828 personer i live i Norge som på ett eller annet tidspunkt i sin sykdomshistorie har fått diagnosen livmorkreft - såkalt prevalens. 

Av disse ble 2644 diagnostisert for mindre enn fem år siden, og 5751 er langtidsoverlevere; personer som fikk diagnosen for mer enn 10 år siden.

I løpet av de siste 10 årene har det blitt 2457 flere kreftoverlevere etter livmorkreft.

Antall dødsfall

I 2021 ble det registrert 119 dødsfall av livmorkreft i Norge.

Utvikling over tid

I perioden 1965 til begynnelsen av 2000-tallet var det en jevn økning i forekomst av livmorkreft. Ratene har vært forholdsvis stabile de siste 20 årene. 

Fem års relativ overlevelse av livmorkreft har økt siden 1960-tallet, fra cirka 58 prosent i 1965 til 86 prosent i 2022. For mange pasienter oppdages sykdommen tidlig, noe som gir gode muligheter for å bli kreftfri. 

Figuren viser trender i forekomst (rød), dødelighet (rosa) og 5 års relativ overlevelse (brun) av livmorkreft i perioden 1965-2022. Fra figur 9.1-P i Cancer in Norway 2022

Tiltak du kan du gjøre for å redusere din risiko for å få livmorkreft

  • Holde en sunn kroppsvekt, unngå overvekt og fedme  
  • Være fysisk aktiv

Les mer på kreftforeningen.no

Les om forbygging av kreft på kreftregisteret.no

Spørsmål om kreft

Kreftregisteret er en forskningsinstitusjon. Våre fagfolk svarer derfor ikke spørsmål om diagnostisering, utredning, behandling og oppfølging fra pasienter eller deres pårørende.

Spørsmål om dette skal rettes til egen fastlege, behandlende institusjon eller Rådgivningstjenesten i Kreftforeningen tlf: 21 49 49 21

Nyttige linker

Les om livmorkreft på helsenorge.no

Les om livmorkreft på kreftforeningen.no

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med livmorkreft

Uterine cancer on the National Cancer Institute website