image

Blærekreft

Blærekreft er den sjette største kreftformen blant menn i Norge. 

De siste årene har det vært mer enn 1000 tilfeller årlig blant menn, mens blant kvinner er det 400-500 i året som rammes. I 2023 fikk 1351 menn og 466 kvinner diagnosen blærekreft.

Risikofaktorer

Årsakene er ikke fullt ut klarlagte, verken for utvikling av blærekreft, eller for hvorfor kjønnsforskjellene er såpass markante.

Kjente risikofaktorer er imidlertid røyking, stråling og kroniske infeksjoner i blæreslimhinnen. Og mye tyder på at kosthold, alkohol, fysisk aktivitet, fedme, diabetes og andre miljøpåvirkninger kan spille inn.  

silhuett gruppe.png

Nye tilfeller

Totalt fikk 1817 personer i Norge blærekreft i 2023. Blærekreft er den sjette største kreftformen blant menn i Norge. Raten, antall tilfeller per 100.000 personår, er i 2022 48,0 for menn og 14,4 for kvinner.

Aldersfordeling

Median alder for blærekreft er 74 år - det vil si at halvparten av alle som får diagnosen er over 74 år. 

Det er også blant personer i 70-årsalderen at forekomsten er høyest.

noun-wellness-5841908-003E69.svg

Overlevelse

Blærekreft er en av få kreftformer der en større andel mannlige pasienter overlever sykdommen, sammenlignet med kvinner.

Den relative overlevelsen er 80,7 prosent for menn og 74 prosent for kvinner. Overlevelsen for pasienter med fjernspredning er betydelig lavere, 15 prosent for menn og 10,4 prosent for kvinner.

Relativ overlevelse etter kjønn, 2019-2023. Fra fig. 8.2-S i Cancer in Norway 2023.

Relativ overlevelse etter alder, 2019-2023. Fra fig. 8.2-S i Cancer in Norway 2023.

Overlevere etter blærekreft

Per 31.12.2023 var det 16.941 personer i live i Norge som på ett eller annet tidspunkt i sin sykdomshistorie har fått diagnosen blærekreft - såkalt prevalens. Av disse ble 4967 diagnostisert for mindre enn fem år siden, og 5552 er langtidsoverlevere; personer som fikk diagnosen for mer enn 10 år siden.

I løpet av de siste 10 årene har det blitt nesten over 4000 flere kreftoverlevere etter blærekreft.

Antall dødsfall

273 menn og 133 kvinner døde av blærekreft i 2022.

statistikk_forstørrelseglass.png

Utvikling over tid

Ratene for blærekreft har vært forholdsvis stabile, eller svakt økende de siste årene. Fordi vi blir flere og får flere eldre i befolkningen, går likevel antall tilfeller opp.

For 20 år siden var det rundt 1300 tilfeller av blærekreft hvert år, mens det nå er over 1800. Den kraftigste økningen i antall tilfeller har vært blant menn.

Forskjellen i overlevelse av blærekreft har imidlertid blitt lavere i løpet av de siste 40 årene. På slutten av 70-tallet overlevde 60 prosent av mennene sin blærekreft, mens dette gjaldt for ca. halvparten av kvinnene. 

Figuren viser trender i forekomst (mørkeblå), dødelighet (lyseblå) og 5 års relativ overlevelse (grønn) av blærekreft for menn i perioden 1965-2023. Fra figur 9.1-S i Cancer in Norway 2023

Figuren viser trender i forekomst (rød), dødelighet (rosa) og 5 års relativ overlevelse (brun) av blærekreft for kvinner i perioden 1965-2023. Fra figur 9.1-S i Cancer in Norway 2023

Tiltak du kan gjøre for å redusere din risiko for å få blærekreft

  • Være røykfri
  • Følge regler ved håndtering av farlige stoffer på arbeidsplassen, for eksempel fra maling, trykkfarger, metall- og maskinarbeid eller diesel- og trafikkforurensning
  • Unngå dieseleksos/trafikkforurensning, om mulig
  • Drikke mye vann og ha et sunt og variert kosthold med mye frukt og grønt

Spørsmål om kreft

Kreftregisteret er en forskningsinstitusjon. Våre fagfolk svarer derfor ikke spørsmål om diagnostisering, utredning, behandling og oppfølging fra pasienter eller deres pårørende.

Spørsmål om dette skal rettes til egen fastlege, behandlende institusjon eller Rådgivningstjenesten i Kreftforeningen tlf: 21 49 49 21

Nyttige linker

Les om blærekreft på helsenorge.no

Om blærekreft på kreftforeningen.no

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med blærekreft

Blærekreftforeningen

Bladder cancer on the National Cancer Institute website