Kreftformer

På disse sidene kan du finne tall, statistikk og hovedtrekk i utvikling for ulike kreftformer.

Sist oppdatert: 08.12.2020

Prostatakreft er den vanligste kreftformen i Norge, mens blant kvinner er det flest tilfeller av brystkreft.

Av kreftformer som rammer begge kjønn opptrer tykk- og endetarmskreft hyppigst, etterfulgt av lungekreft.

Se nøkkeltall og oversikt over de vanligste kreftformene her.

Kreftforekomst for ulike kreftformer

Barnekreft

21.01.2021

I 2019 var det 191 nye tilfeller av barnekreft. Leukemi og hjernesvulst er de vanligste kreftformene som rammer barn og unge.

Blærekreft

21.01.2021

Blærekreft er den fjerde største kreftformen blant menn i Norge.

Brystkreft

21.01.2021

Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner. 3726 kvinner fikk brystkreft i 2019.

Eggstokkreft

21.01.2021

I 2019 fikk 528 kvinner eggstokkreft. Det har vært en nedgang i forekomsten siden 1980-tallet, antallet har vært stabilt de siste ti årene og dødeligheten fortsetter å synke i alle aldersgrupper.

Kreft i spiserør og magesekk

21.01.2021

753 personer fikk diagnosen spiserørskreft eller magesekkreft i 2019. Sykdommene er vanligere hos menn enn hos kvinner.

Leukemi

02.12.2020

I 2019 fikk 1279 personer denne sykdommen.

Livmorhalskreft

22.02.2021

368 kvinner i Norge fikk livmorhalskreft i 2019. Denne kreftformen opptrer hyppigst i 30- og 40-årsalderen, men kan forebygges med screening og vaksine

Lungekreft

11.05.2021

For første gang i historien er det nå flere kvinner enn menn med lungekreft i Norge. 3320 nye tilfeller av lungekreft (lunge/luftrør) er registrert i 2019.

Lymfom

03.12.2020

Lymfom er et samlebegrep for mer enn 30 diagnoser av kreft i kroppens lymfesystem.

Melanom

21.01.2021

Det ble registrert 2330 nye tilfeller av melanom i Norge i 2019, og dette er en av kreftformene som øker mest.

Prostatakreft

21.01.2021

Kreft i prostata er den vanligste kreftformen blant menn i Norge. Nær 5000 menn får denne diagnosen årlig.

Sarkom

23.02.2021

Bløtvevssarkom er en sjelden kreftsykdom som rammer personer i alle aldersgrupper, men hovedsakelig voksne over 30 år. Det har vært en jevnt stigende forekomst hos menn.

Tarmkreft

21.01.2021

Norge er et av landene i verden med høyest forekomst av tarmkreft. 4295 kvinner og menn i Norge fikk tykk- eller endetarmskreft i 2019.