Kreftformer

På disse sidene kan du finne tall, statistikk og hovedtrekk i utvikling for ulike kreftformer.

Prostatakreft er den vanligste kreftformen i Norge, mens blant kvinner er det flest tilfeller av brystkreft.

Av kreftformer som rammer begge kjønn opptrer tykk- og endetarmskreft hyppigst, etterfulgt av lungekreft.

Se nøkkeltall og oversikt over de vanligste kreftformene her.

Kreftforekomst for ulike kreftformer

Barnekreft

27.09.2021

I 2020 var det 200 nye tilfeller av barnekreft, det er mindre enn 1 prosent av alle nye krefttilfeller i Norge. De vanligste kreftformene hos barn og ungdom er leukemi og hjernesvulster.

Blærekreft

21.09.2021

Blærekreft er den femte største kreftformen blant menn i Norge. I 2020 fikk 1410 menn og 442 kvinner diagnosen blærekreft.

Nøkkeltall om Brystkreft

27.10.2021

Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner. 3424 kvinner fikk brystkreft i 2020.

Eggstokkreft

21.09.2021

I 2020 fikk 487 kvinner eggstokkreft. Det har vært en nedgang i forekomsten siden 1980-tallet, antallet har vært stabilt de siste ti årene og dødeligheten fortsetter å synke i alle aldersgrupper.

Kreft i spiserør og magesekk

23.09.2021

850 personer fikk diagnosen spiserørskreft eller magesekkreft i 2020. Sykdommene er vanligere hos menn enn hos kvinner.

Leukemi

21.09.2021

Leukemi (blodkreft) har en økende overlevelse, som kan tilskrives økt bruk av kjemoimmunterapi. Forekomsten av leukemi er stabil, i 2020 fikk 1354 personer diagnosen.

Nøkkeltall om livmorhalskreft

21.09.2021

328 kvinner i Norge fikk livmorhalskreft i 2020. Denne kreftformen opptrer hyppigst i 30- og 40-årsalderen, men kan forebygges med screening og vaksine.

Lungekreft

21.09.2021

3331 nye tilfeller av lungekreft (lunge/luftrør) er registrert i 2020. Forekomsten av lungekreft blant kvinner over 50 år har steget kraftig de siste tiårene.

Lymfom

21.09.2021

1209 nye tilfeller av lymfom (lymfekreft) ble registrert i 2020. For den største gruppen, non-Hodgkin lymfom, har forekomsten vært stabil de siste 15 årene.

Melanom

21.09.2021

Norge har svært høy forekomst av melanom (føflekkreft) på verdensbasis. Kreftformen har økt kraftig de seneste årene, og det er registrert 2338 nye tilfeller av melanom i Norge i 2020.

Pankreaskreft

06.10.2021

Fra 1990 og frem til 2020 har det vært en stabil forekomst av pankreaskreft i Norge. 929 personer fikk denne diagnosen i 2020.

Prostatakreft

21.09.2021

Kreft i prostata er den vanligste kreftformen blant menn i Norge. Nær 5000 menn får denne diagnosen årlig.

Sarkom

23.09.2021

Bløtvevssarkom er en sjelden kreftsykdom som rammer personer i alle aldersgrupper, men hovedsakelig voksne over 30 år. Det har vært en jevnt stigende forekomst hos menn.

Tarmkreft

21.09.2021

Norge er et av landene i verden med høyest forekomst av tarmkreft. 4494 kvinner og menn i Norge fikk tykk- eller endetarmskreft i 2020.