Kreftformer

På disse sidene kan du finne tall, statistikk og hovedtrekk i utvikling for ulike kreftformer.

Sist oppdatert: 29.04.2020

 

Kreftforekomst for ulike kreftformer

Barnekreft

02.12.2020

I 2019 var det 191 nye tilfeller av barnekreft, noe som utgjør mindre enn 0,5 prosent av alle nye krefttilfeller i Norge. De vanligste kreftformene hos barn og ungdom er leukemi og hjernesvulster.

Blærekreft

04.12.2020

Blærekreft er den fjerde største kreftformen blant menn i Norge. I 2019 fikk 1332 menn diagnosen blærekreft, mens 446 kvinner ble rammet av denne sykdommen.

Brystkreft

02.12.2020

Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner. 3726 kvinner fikk brystkreft i 2019, som er det høyeste antallet som noen gang er registrert i Norge.

Eggstokkreft

02.12.2020

I 2019 fikk 528 kvinner eggstokkreft. Det har vært en nedgang i forekomsten siden 1980-tallet, antallet har vært stabilt de siste ti årene og dødeligheten fortsetter å synke i alle aldersgrupper.

Kreft i spiserør og magesekk

02.12.2020

753 personer fikk diagnosen spiserørskreft eller magesekkreft i 2019. Sykdommene er vanligere hos menn enn hos kvinner.

Leukemi

02.12.2020

Leukemi er den åttende største kreftformen for menn og kvinner samlet. I 2019 fikk 1279 personer denne sykdommen.

Livmorhalskreft

03.03.2020

355 kvinner i Norge fikk livmorhalskreft i 2018. Denne kreftformen opptrer hyppigst i 30- og 40-årsalderen, men kan forebygges med vaksine og screening.

Lungekreft

02.12.2020

For første gang i historien er det nå flere kvinner enn menn med lungekreft i Norge. 3320 nye tilfeller av lungekreft (lunge/luftrør) er registrert i 2019.

Lymfom

03.12.2020

Overlevelse ved lymfom (lymfekreft) er på et akseptabelt høyt nivå, men for pasienter som er 70 år og eldre er det større variasjoner mellom de enkelte helseforetakene.

Melanom i hud

02.12.2020

Norge har svært høy forekomst av melanom (føflekkreft) på verdensbasis. Kreftformen har økt kraftig de seneste årene, og det er registrert 2330 nye tilfeller av melanom i Norge i 2019.

Prostatakreft

02.12.2020

Kreft i prostata er den vanligste kreftformen blant menn i Norge. Nær 5000 menn får denne diagnosen årlig.

Tykk- og endetarmskreft

02.12.2020

Norge er et av landene i verden med høyest forekomst av tarmkreft. 4295 kvinner og menn i Norge fikk tykk- eller endetarmskreft i 2019.