Kreftformer

På disse sidene kan du finne tall, statistikk og hovedtrekk i utvikling for ulike kreftformer.

Sist oppdatert: 24.10.2019

 

Kreftforekomst for ulike kreftformer

Barnekreft

08.11.2019

I 2018 var det 187 nye tilfeller av barnekreft, noe som utgjør mindre enn 0,5 prosent av alle nye krefttilfeller i Norge. De vanligste kreftformene hos barn og ungdom er leukemi og hjernesvulster.

Prostatakreft

25.10.2019

Prostatakreft er den vanligste kreftformen i Norge, og nær 5000 menn får denne diagnosen årlig.

Brystkreft

25.10.2019

Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner. 3568 kvinner fikk brystkreft i 2018.

Tykk- og endetarmskreft

25.10.2019

Norge er et av landene i verden med størst forekomst av tarmkreft. 3068 kvinner og menn i Norge fikk tykk- eller endetarmskreft i 2018.

Melanom i hud

25.10.2019

Norge har svært høy forekomst av melanom (føflekkreft) på verdensbasis. Kreftformen øker kraftig, og 2325 personer fikk melanom i Norge i 2018.

Livmorhalskreft

25.10.2019

355 kvinner i Norge fikk livmorhalskreft i 2018. Denne kreftformen opptrer hyppigst i 30- og 40-årsalderen, men kan forebygges med vaksine og screening.

Blærekreft

25.10.2019

Blærekreft er den fjerde største kreftformen blant menn i Norge. I 2018 fikk 1239 menn diagnosen blærekreft, mens 509 kvinner ble rammet av sykdommen.

Leukemi

25.10.2019

Leukemi er den niende største kreftformen for menn og kvinner samlet. I 2018 ble 1205 personer rammet av denne sykdommen.

Lungekreft

25.10.2019

3351 personer fikk lungekreft i Norge i 2018, økningen blant kvinner gir fortsatt grunn til bekymring.

Eggstokkreft

08.11.2019

Det har vært en nedgang i forekomst av eggstokk-, eggleder- og bukhinnekreft siden 1980-tallet i Norge, og antallet har vært stabilt de siste ti årene. I 2018 fikk 493 kvinner en av disse diagnosene.