Kreftformer

På disse sidene kan du finne tall, statistikk og hovedtrekk i utvikling for ulike kreftformer.

Sist oppdatert: 29.04.2020

 

Kreftforekomst for ulike kreftformer

Barnekreft

08.11.2019

I 2018 var det 187 nye tilfeller av barnekreft, noe som utgjør mindre enn 0,5 prosent av alle nye krefttilfeller i Norge. De vanligste kreftformene hos barn og ungdom er leukemi og hjernesvulster.

Blærekreft

05.05.2020

Blærekreft er den fjerde største kreftformen blant menn i Norge. I 2018 fikk 1239 menn diagnosen blærekreft, mens 509 kvinner ble rammet av sykdommen.

Brystkreft

25.10.2019

Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner. 3568 kvinner fikk brystkreft i 2018.

Eggstokkreft

08.11.2019

Det har vært en nedgang i forekomsten siden 1980-tallet, og antallet har vært stabilt de siste ti årene. I 2018 fikk 493 kvinner eggstokkreft.

Kreft i spiserør og magesekk

20.01.2020

710 personer fikk diagnosen spiserørskreft eller magesekkreft i 2018. Sykdommene er vanligere hos menn enn hos kvinner.

Leukemi

25.10.2019

Leukemi er den niende største kreftformen for menn og kvinner samlet. I 2018 ble 1205 personer rammet av denne sykdommen.

Livmorhalskreft

03.03.2020

355 kvinner i Norge fikk livmorhalskreft i 2018. Denne kreftformen opptrer hyppigst i 30- og 40-årsalderen, men kan forebygges med vaksine og screening.

Lungekreft

03.03.2020

3351 nye tilfeller av lungekreft (lunge/luftrør) er registrert i Norge i 2018, økningen blant kvinner gir fortsatt grunn til bekymring.

Lymfom

07.01.2020

Overlevelse ved lymfom (lymfekreft) er på et akseptabelt høyt nivå, men for pasienter som er 70 år og eldre er det større variasjoner mellom de enkelte helseforetakene.

Melanom i hud

25.10.2019

Norge har svært høy forekomst av melanom (føflekkreft) på verdensbasis. Kreftformen øker kraftig, og 2325 personer fikk melanom i Norge i 2018.

Prostatakreft

25.10.2019

Prostatakreft er den vanligste kreftformen i Norge, og nær 5000 menn får denne diagnosen årlig.

Tykk- og endetarmskreft

29.04.2020

Norge er et av landene i verden med høyest forekomst av tarmkreft. 3068 kvinner og menn i Norge fikk tykk- eller endetarmskreft i 2018.