image

Tarmscreeningprogrammet

Blå sløyfe
Utsetter invitasjoner til pilotprosjektet

På grunn av utviklingen i spredning av nytt koronavirus vil vi nå vente med å sende ut oppfølgende invitasjoner til pilotprosjektet.

Grov mat

Nå blir tilbudet om tarmscreening nasjonaltSiden 2012 har Kreftregisteret tilbudt 140 000 menn og kvinner i Østfold og Vestre Viken screening mot tarmkreft. Nå blir tilbudet tilgjengelig for alle 55-åringer i Norge.