image

Tarmscreeningprogrammet

Konvolutt
Lovende resultater i pilotprosjektet

Høy deltakelse, lav grad av komplikasjoner – og mange har avdekket kreft i tidlig stadium. Det er resultater fra det store pilotprosjektet på tarmscreening i Norge

Blå sløyfe
Snart blir tilbudet om tarmscreening nasjonalt

Siden 2012 har Kreftregisteret tilbudt 140 000 menn og kvinner i Østfold og Vestre Viken screening mot tarmkreft. Snart blir tilbudet tilgjengelig for alle 55-åringer i Norge.