image

Pasientrapportert

Pasientrapporterte resultater blir stadig mer aktuelt som ledd i kvalitetsforbedringen i helsevesenet. Vi starter snart en pilotstudie som skal invitere til en spørreundersøkelse om menns helse. Mer informasjon kommer.