NORDCAN

NORDCAN er et nettbasert verktøy for visning av kreftstatistikk fra de nordiske landene.
Sist oppdatert:

Data fra NORDCAN gjør det mulig å sammenligne kreftstatistikk fra de nordiske landene over lange tidsperioder. Det er også mulig å utforske data for enkeltland eller -regioner. 

Både absolutte tall og rater er inkludert i NORDCAN.

NORDCAN finner du ved å følge denne lenken

Enkelte av dataene i NORDCAN strekker seg hele 70 år tilbake i tid. De første oppføringene kommer fra Danmark, som etablerte sitt nasjonale kreftregister i 1943. De eldste norske dataene skriver seg tilbake til 1953. 

Inneholdet i NORDCAN inkluderer informasjon om både kreftforekomst, -overlevelse, -dødelighet og -prevalens i de nordiske landene.

Statistikken vises for forhåndsdefinerte kreftformer eller grupperinger av kreftformer per land, region, kjønn, aldersgruppe og diagnoseår.

For tiden ligger sekretariatet for NORDCAN i Norge, ved det norske Kreftregisteret. Kreftregisteret overtok dette ansvaret fra Danmark i 2019.

Les mer om NORDCAN-samarbeidet her

 

blobid1.png

Forsiden på nettsiden til NORDCAN. Klikk på bildet for å gå til statistikkverktøyet

Dataflyt i NORDCAN

NORDCANs IT-gruppe har utviklet et sett med verktøy i R og Stata som sørger for at tall og analyser er sammenlignbare på tvers av de nordiske landene.

Hvert land trekker ut data i henhold til en gitt spesifikasjon og benytter NORDCAN-verktøyene til å kvalitetssikre og konvertere data, og til å telle opp/gjøre analyser.

Verktøyene sikrer at alle sensitive data beholdes trygt innenfor hvert register, og det er kun anonyme opptellinger og analyser som gjøres tilgjengelig i IARC/NORDCAN. 

Du kan lese mer om R- og Stata-verktøyene og måten data behandles på her

Personvern i NORDCAN

NORDCAN-databasen består kun av anonyme tall, rater og analyser.

Det er gjennomført en Risiko- og sårbarhetsanalyse (RoS) for NORDCAN.

RoS-analysen finner du her

Kort om NORDCAN og samarbeidspartnere

  • De nordiske kreftregistrene har samarbeidet tett helt siden 1950-tallet og utgjør Association of Nordic Cancer Registries (ANCR).
  • Et av hovedmålene til ANCR er å legge til rette for å sammenligne kreftforekomst i de nordiske landene.
  • NORDCAN, ble unnfanget gjennom et samarbeid mellom ANCR og International Agency for Research on Cancer (IARC) med en pilotversjon i 2002 og en full versjon fra 2003. En ny versjon av NORDCAN ble publisert i februar 2020.
  • Den daglige driften av NORDCAN ble fra 2002 til 2018 ivaretatt av et sekretariat ved Kræftens Bekæmpelse i Danmark. Fra og med 2019 er sekretariatsfunksjonen organisert ved Kreftregisteret i Norge.
  • Det er etablert en NORDCAN-gruppe bestående av representanter fra kreftregistrene i de nordiske landene, inkludert Færøyene og Grønland, og fra IARC.
  • Finansieringen av NORDCAN kommer hovedsakelig fra Nordic Cancer Union (NCU) og medlemsorganisasjonene ("in kind", det vil si gjennom bruk av medarbeidere til å utføre ulike oppgaver i NORDCAN)
  • IARC er Verdens helseorganisasjons spesialorganisasjon mot kreft

 

image4jy1i.png

 

 

imagexin0j.png

Eksempel på skjermbilder med datautrekk fra NORDCAN. Grafen viser utviklingen i kreftforekomst blant menn i Norden, alle kreftformer.