Spørsmål og svar

Klikk på spørsmålene for å få opp svaret.
Når skal jeg fylle ut spørreskjemaet?

Vi håper du kan fylle ut spørreskjemaet så snart du har anledning.

Hva om det er noen spørsmål jeg ikke ønsker å svare på?

Du trenger ikke å svare på alle spørsmål. Vi ønsker likevel å få de svarene du vil gi.

Jeg har allerede blitt behandlet. Er det da noen vits i at jeg fyller ut spørreskjemaet?

Ja, vi håper du vil fylle ut skjemaet uansett. Dine resultater vil kunne følges over tid dersom du velger å svare på spørreskjemaene i runde 2 og 3.

Jeg har fått en påminnelse, men har sendt inn spørreskjemaet.

Da var ikke din deltakelse registrert da påminnelsen ble sendt ut, og du kan bare se bort fra den.

Det er andre årsaker enn kreft til at jeg ikke føler meg bra. Hvorfor spør dere ikke om jeg har andre sykdommer?

Vi kobler opplysningene fra spørreskjemaet med opplysninger om deg som måtte være registrert om deg i Kreftregisteret, andre lovbestemte helseregistre som Norsk Pasientregister, Reseptregisteret mfl. og opplysninger fra Statistisk Sentralbyrå.

Derfor er det en hel del relevante opplysninger vi ikke trenger å spørre deg om, og det blir mindre tidkrevende å fylle ut spørreskjemaet. 

Har jeg fått kreft? Det har ikke legen min sagt noe om.

Invitasjonen du har mottatt, er ikke  en beskjed om at du har fått kreft.

Både personer uten kreft og personer som har fått påvist kreft blir invitert til våre befolkningsbaserte spørreundersøkelser / forskningsprosjekt.

Dersom du likevel er i tvil, anbefaler vi at du kontakter legen din. 

Jeg er usikker på om jeg fikk sendt inn spørreskjema

Dersom du har mottatt en kopi av ditt innsendte skjema i innboksen på Helsenorge eller i din digitale postkasse (avhengig av hvor du fikk invitasjon til befolknings-/spørreundersøkelsen), har du sendt inn skjema og dermed deltatt i undersøkelsen.