Befolkningsundersøkelser og svindel

Kreftregisteret sender ut reelle invitasjoner til studier og befolkningsundersøkelser - men oppfordrer alle til å være kritiske å påpasselige når slike invitasjoner kommer.
Sist oppdatert:

Har du mottatt en elektronisk invitasjon til en befolknings- eller spørreundersøkelse fra Kreftregisteret?

Våren 2022 vil vi sende ut invitasjoner til offshorearbeidere som har reist med helikopter for norske operatørselskap.

Invitasjon med lenke til elektronisk samtykke og spørreskjema sendes på e-post fra tjenesten Nettskjema eller på SMS fra Oslo universitetssykehus (OUS) og ikke Helsenorgesom benyttes i andre henvendelser fra Kreftregisteret (se under). 

Nettskjema er en spørreskjema-løsning utviklet av Universitetet i Oslo og benyttes til forskning av flere institusjoner, deriblant Kreftregisteret. Bank-ID benyttes for innlogging for å sikre din identitet.


Kreftregisteret sender ellers ut invitasjoner til befolkningsundersøkelser og forskningsprosjekter, og invitasjonene går ut både til personer med en kreftdiagnose, og til personer som ikke har kreft (kontroller).

Det har imidlertid dukket opp flere eksempler fra både at både forskningsinstitutter og helsemyndigheter har blitt misbrukt i svindelforsøk.

Kreftregisteret kjenner så langt ikke til svindelforsøk i vårt navn, men her følger noen sjekkpunkter som kan være til hjelp for å avgjøre om en henvendelse i vårt navn er legitim: 

  • Avhengig av hvilke varslingsinnstillinger du har valgt, har du mottatt et varsel på SMS eller e-post fra Helsenorge.no eller din digitale postkasse (Digipost eller eBoks).
  • Varselet informerer om at du har blitt invitert til en befolkningsundersøkelse, en spørreundersøkelse eller et forskningsprosjekt av Kreftregisteret.
  • For å se meldingen på Helsenorge eller i din digitale postkasse må du logge inn med f.eks. BankID for å se meldingen. Der vil du finne lenken til spørreskjemaet.
  • For å samtykke til deltakelse og levere inn ditt spørreskjema, må du signere elektronisk.
  • Du vil så motta en kopi av ditt skjema og signerte dokument.

VIKTIG: Vi tilbyr ikke belønning for deltakelse, og vi vil aldri be deg om noen form for betalingsinformasjon.

Vi vil heller aldri be deg oppgi noen passord. Vi sender deg ikke invitasjoner via sosiale medier.

Per nå kjenner vi altså ikke til at Kreftregisteret og våre undersøkelser blir misbrukt i svindelforsøk, men dersom du er usikker på noe som ser ut til å være fra oss, ta gjerne kontakt.

Vi setter også pris på beskjed dersom du ser klare forsøk på svindel.

Kontakt oss på befolkningsundersokelser@kreftregisteret.no