Befolkningsundersøkelse om prostatakreft

Gjennom et pilotprosjekt fikk prostatakreftpasienter diagnostisert i 2017–2019 rapportere om sin helse og livskvalitet. Fra 2020 ble dette en permanent ordning, som også er utvidet tilå gjelde flere kreftformer.

Gjennom den befolkningsbaserte helseundersøkelsen vil helsen og livskvaliteten til menn både med og uten prostatakreft kartlegges. Slik får vi kunnskap om hvor vanlige de ulike seneffektene er, og hvem som rammes, for eksempel ut fra hvilken behandling de har fått. 

Det kan være veldig krevende å leve med seneffekter etter kreftbehandling, og det er viktig for pasientgruppen at vi får en oversikt over byrden og varigheten av seneffekter og hvordan disse påvirker livskvaliteten. På den måten kan behandling og oppfølging på sikt bli enda bedre. I vår befolkningsundersøkelse bruker vi validerte spørreskjema, EORTC QLQ-C30 fra European Organisation for Research and Treatment of Cancer samt EPIC-26, som er mye brukt for prostatakreft.

Mer enn 5000 nye tilfeller hvert år

I 2022 fikk 5 474 menn påvist kreft i prostata. 95% av pasientene overlever sin prostatakreft i fem år eller mer.

Ved slutten av 2021 var 61.591 menn i live etter en prostatakreftdiagnose, og 20.001 av disse fikk diagnosen mer enn 10 år tidligere.

Helbredende behandling av prostatakreft foregår enten som operasjon (radikal prostatektomi, fjerning av prostata), strålebehandling eller aktiv overvåkning. Ved aktiv overvåkning avventer man operasjon/strålebehandling mens man følger opp pasienten med PSA-målinger fra blodprøver, nye biopsier og eventuelt MR.

Urininkontinens, ereksjonssvikt og svekket tarmfunksjon er blant seneffektene en del menn som har vært radikalt behandlet for prostatakreft opplever, men så langt har det vært lite kjent hvor omfattende og belastende disse plagene er.

Resultater fra befolkningsundersøkelsen publiseres blant annet i årsrapport fra Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft.