Befolkningsundersøkelse om melanom

Personer som har fått påvist melanom (føflekkreft) får nå muligheten til å rapportere om hvordan det går med dem etter kreftbehandling.
Sist oppdatert: 04.08.2022

Gjennom befolkningundersøkelsen skal helsen og livskvalieten til personer både med og uten melanom kartlegges. Slik får vi nødvendig kunnskap om hvor vanlige ulike seneffekter er, og hvem som rammes, for eksempel ut fra hva slags behandling de har fått. 

Det kan være strevsomt å leve med seneffekter etter kreftbehandling, og det er viktig for pasientgruppen at vi får en oversikt over byrden og varigheten av seneffekter og hvordan disse påvirker livskvaliteten. Vi bruker validerte spørreskjema, hovedsakelig fra European Organisation for Research and Treatment of Cancer.

Derfor inviterer Kreftregisteret alle som får melanom fra 1. januar 2021 til en befolkningundersøkelse om helse og livsvkalitet.

Mer enn 2300 nye tilfeller hvert år

Hvert år får mer enn 2300 nordmenn påvist melanom. Overlevelsen ligger på nærmere 90 prosent, og i 2019 var 12 493 personer i live mer enn ti år etter melanomdiagnosen.

Vi vet at en del sliter med kronisk tretthet (fatigue) og lymfødem (etter fjerning av lymfeknuter), men vi vet ikke nok om byrden av seneffekter hos denne gruppen.

Dette gjelder også den stadig voksende gruppen av personer som får immunterapi, og som vi vet kan oppleve ulike betennelser etter sin behandling.

Resultater fra befolkningundersøkelsen publiseres blant annet i årsrapport fra nasjonalt kvalitetsregister for melanom, som du finner her.