Befolkningsundersøkelse om benmargskreft og lymfekreft

Personer som har fått benmargskreft (myelomatose) eller lymfekreft (lymfom) får nå mulighet til å rapportere om sin helse og livskvalitet kort tid etter diagnose, og deretter ett og tre år senere.

Det kan være strevsomt å leve med senskader etter kreftbehandling, og det er viktig for pasientgruppen at vi får en oversikt over byrden og varigheten av senskader, og hvordan disse påvirker livskvaliteten.

Gjennom befolkningsundersøkelsen skal helsen og livskvaliteten til personer både med og uten disse kreftformene kartlegges. Slik får vi blant annet kunnskap om hvor vanlige ulike senskader er, og hvem som rammes, for eksempel ut fra hvilken behandling de har fått. Fordi personer uten kreft også blir invitert, vil vi også få mer kunnskap om hvilke plager som er mer vanlige i den generelle befolkningen og kan skyldes f.eks. aldring, og hvilke plager som kan knyttes til kreft og kreftbehandling.

Vi bruker oversettelser av validerte spørreskjema fra European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC), samt Functional Assessment of Cancer Therapy (FACT)-Lym i undersøkelsen. Personer som er diagnostisert med benmargskreft eller lymfekreft fra 1. juli 2023 får invitasjon til å delta.