Befolkningsundersøkelse om lungekreft

Personer som har blitt diagnostisert med lungekreft får nå mulighet til å rapportere om hvordan det har gått med dem, og om hvordan livskvaliteten er etter kreftbehandling.

Gjennom den befolkningsbaserte helseundersøkelsen skal helsen og livskvaliteten til personer både med og uten lungekreft kartlegges. Slik får vi blant annet kunnskap om hvor vanlige de ulike seneffektene er, og hvem som rammes, for eksempel ut fra hvilken behandling de har fått.

Det kan være strevsomt å leve med seneffekter etter kreftbehandling, og det er viktig for pasientgruppen at vi får en oversikt over byrden og varigheten av seneffekter og hvordan disse påvirker livskvaliteten. Vi bruker validerte spørreskjema, hovedsakelig fra European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC QLQ-C30 og EORTC QLQ-LC13).

Personer som har fått sin diagnose etter 01.07.2022 får invitasjon til å delta.

 

Mer informasjon kommer.