Befolkningsundersøkelser om andre kreftformer

Befolkningsundersøkelser om kreft i prostata, bryst og tarm er under innføring, men undersøkelser om flere kreftformer er også under planlegging.

På sikt er det et mål at så mange kreftpasienter som mulig skal få anledning til å dele sine erfaringer og rapportere inn informasjon om selvopplevd helse og livskvalitet, gjennom befolkningsundersøkelser og studier.

I praksis legger Kreftregisteret opp til et opplegg der vi skal samle inn pasientrapporterte opplysninger for alle kreftformer som har eget kvalitetsregister. Slike opplysninger skal på sikt bli en rutinemessig del av registrene.

Slik ser den foreløpige planen ut, per høsten 2020 - men her vil det kunne komme justeringer:

Prostatakreft: Innsamlingen er i gang.

For prostatakreft var det også et pilotprosjekt for å få erfaring med innsamling av pasientrapporterte data. Dette pilotprosjektet startet i 2017.

Brystkreft: Innsamlingen starter i september 2020

Tarmkreft: Planlagt oppstart september 2020

Melanom (føflekkreft): Mer informasjon kommer

Lungekreft: Mer informasjon kommer

Gynekologisk kreft: Mer informasjon kommer

Leukemier og lymfomer: Mer informasjon kommer

Prostatakreft, brystkreft og tarmkreft er de største kreftformene blant menn og kvinner i Norge, og gjennom spørreundersøkelser rettet mot disse pasientene, er det hvert år mer enn 12000 kreftpasienter som får mulighet til å fortelle om hvordan behandlingen har fungert for dem.