Statistikkbank

Kreftregisterets statistikkløsning på nett

Stine

Kreftregisterets statistikkbank inneholder insidens av kreft (det vil si forekomst av nye krefttilfeller) i Norge til og med siste tilgjengelige diagnoseår. Statistikken kan deles inn i diagnosegrupper, kjønn, alder, perioder og geografiske enheter som fylke og regionale helseforetak.

Tiden det tar før resultatet vises, avhenger av hvilke valg du har gjort i spørringen. Jo flere valg/grupperinger, jo lengre tid vil det ta før resultatet blir klart. All statistikk som vises i løsningen er anonym.

Tallene kan fritt benyttes, og det er ønskelig at det opplyses om at data er hentet Kreftregisteret ved skriftlig eller muntlig presentasjon av statistikken.

 

Anbefalt referanse er:

Tall/statistikk fra Kreftregisteret

https://sb.kreftregisteret.no/insidens

 

Alle tabeller som presenteres kan eksporteres til tekstfil (.csv), Excel (.xlsx) eller Stata (.dta).

 


 

Spørsmål eller tilbakemeldinger om feil eller mangler kan rettes til data@kreftregisteret.no