Statistikkbank

Kreftregisterets statistikkbank er oppdatert med data til og med 2022.

 

Stine

Kreftregisterets statistikkbank inneholder insidens av kreft (det vil si forekomst av nye krefttilfeller) i Norge til og med siste tilgjengelige diagnoseår. Statistikken kan deles inn i diagnosegrupper, kjønn, alder, perioder og geografiske enheter som fylke og regionale helseforetak.

Tiden det tar før resultatet vises, avhenger av hvilke valg du har gjort i spørringen. Jo flere valg/grupperinger, jo lengre tid vil det ta før resultatet blir klart. All statistikk som vises i løsningen er anonym.

For å komme direkte til kart med kreftinsidens, følg denne lenken: https://sb.kreftregisteret.no/?sub=kart&lang=no

Anbefalt referanse er:

Tall/statistikk fra Kreftregisteret

https://sb.kreftregisteret.no/  

Alle tabeller som presenteres kan eksporteres til tekstfil (.csv), Excel (.xlsx) eller Stata (.dta).

 


 

Spørsmål eller tilbakemeldinger om feil eller mangler kan rettes til datautlevering@kreftregisteret.no