Referansegruppen

Leder av referansegruppen

Egil Johnson, kirurg ved Oslo Universitetssykehus

egjo@ous.no

Medlemmer av referansegruppen for kreft i spiserør og magesekk

Helse Sør-Øst:

Geir Olav Hjortland, onkolog, Oslo Universitetssykehus
Truls Hauge, gastromedisiner, Oslo Universitetssykehus
Else Marit Løberg, patolog, Oslo Universitetssykehus

Helse Vest:

Kjell Kåre Øvrebø, kirurg, Haukeland Universitetssykehus
Nils Glenjen, onkolog, Haukeland Universitetssykehus

Helse Midt:

Gjermund Johnsen, kirurg, St. Olavs Hospital
Ingunn Hatlevoll, onkolog, St. Olavs Hospital
Reidun Fougner, radiolog, St. Olavs Hospital

Helse Nord:

Jørn Kjæve, kirurg, UNN Tromsø
Helge Stenvold, onkolog, UNN Tromsø

Kreftregisteret:

Liv Marit Dørum, rådgiver, kvalitetsregisteransvarlig, Registeravdelingen
Siri Larønningen, spesialrådgiver, Rregisteravdelingen