Fagrådet

Medlemmer i fagrådet for Sarkomregisteret

Helse Sør-Øst

• Olga Zaikova – OUS, Radiumhospitalet (fagrådsleder)
• Kirsten Sundby Hall – OUS, Radiumhospitalet
• Toto Hølmebakk – OUS, Radiumhospitalet
• Tone Skeie-Jensen – OUS, Radiumhospitalet
• Ingeborg Taksdal – OUS, Radiumhospitalet

Helse Vest

• Anders Sund – Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus
• Dorota Goplen – Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus
• Hans Kristian Haugland – Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus

Helse Midt

• Heidi Knobel – St. Olavs hospital
• Trude Basso – St. Olavs hospital

Helse Nord

• Thomas Kilvær – Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø
• Jan Elvenes – Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø

Pasientrepresentanter

• Pål Nedrelid


Kreftregisteret

• Ledelsesrepresentant Liv Marit Dørum
• Statistiker Simen Breivik
• Kvalitetsregisteransvarlig Solveig Hansen