Fagrådet

Sist oppdatert: 09.06.2022

Fagrådet for Kvalitetsregister for sarkom består av onkologer, ortopeder, abdominale kirurger, patologer, radiologer og en pasientrepresentant. Alle helseregioner er representert. Olga Zaikova ved Oslo universitetssykehus
leder fagrådet. 

Medlemmer i fagrådet for Sarkomregisteret

Helse Sør-Øst

Olga Zaikova – OUS, Radiumhospitalet (fagrådsleder)                                Kjetil Boye – OUS, Radiumhospitalet
Toto Hølmebakk – OUS, Radiumhospitalet
Tone Skeie-Jensen – OUS, Radiumhospitalet
Ingeborg Taksdal – OUS, Radiumhospitalet

Helse Vest

Anders Sund – Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus
Dorota Goplen – Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus
Hans Kristian Haugland – Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus

Helse Midt

Heidi Knobel – St. Olavs hospital
Trude Basso – St. Olavs hospital

Helse Nord

Thomas Kilvær – Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø
Jan Elvenes – Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø

Pasientrepresentanter

Pål Nedrelid

Kreftregisteret

Solveig Hansen, kvalitetsregisteransvarlig                                               Liv Marit Dørum, ledelsesrepresentant 
Simen Breivik, statistiker