Fagrådet

Sist oppdatert:

Fagrådet for Kvalitetsregister for sarkom består av onkologer, ortopeder, abdominale kirurger, patologer, radiologer og en pasientrepresentant. Alle helseregioner er representert. Olga Zaikova ved Oslo universitetssykehus
leder fagrådet. Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig. Faglig ledelse av registeret gjøres i tett samarbeid med fagrådet. 

Medlemmer i fagrådet for Sarkomregisteret

Helse Sør-Øst

Olga Zaikova – OUS, Radiumhospitalet (fagrådsleder)                                Kjetil Boye – OUS, Radiumhospitalet
Toto Hølmebakk – OUS, Radiumhospitalet
Tone Skeie-Jensen – OUS, Radiumhospitalet
Ingeborg Taksdal – OUS, Radiumhospitalet

Helse Vest

Anders Sund – Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus
Dorota Goplen – Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus
Hans Kristian Haugland – Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus

Helse Midt

Heidi Knobel – St. Olavs hospital
Trude Basso – St. Olavs hospital

Helse Nord

Thomas Kilvær – Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø
Jan Elvenes – Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø

Pasientrepresentanter

Pål Nedrelid

Kreftregisteret

Solveig Hansen, kvalitetsregisteransvarlig                                               Liv Marit Dørum, ledelsesrepresentant 
Simen Breivik, statistiker