Fagrådet i pankreasregisteret

Sist oppdatert:

Faglig ledelse av registeret gjøres i tett samarbeid med kvalitetsregisterets arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen for kvalitetsregister for pankreaskreft består av onkologer, kirurger og patolog som er medlemmer av NGICG-HPB (Norsk
Gastrointerstinal Cancer Gruppe). 

Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig og har ansvaret for den daglige driften av kvalitetsregisteret. Kvalitets- registeransvarlig er Marte Nyløvold Haneborg.

Leder i arbeidsgruppen

Hanne Hamre, onkolog, Akershus universitetssykehus

Hanne.M.Hamre@ahus.no

Medlemmer i arbeidsgruppen

  • Hanne Hamre – Akershus Universitetssykehus (leder)
  • Kristoffer Lassen – OUS Rikshospitalet
  • Knut Jørgen Labori – OUS Rikshospitalet
  • Caroline Sophie Verbeke – OUS, UIO
  • Inger Marie Løes – Haukeland universitetssykehus
  • Linn Nymo – UNN Tromsø
  • Bjørn Møller (lederrepresentant, Kreftregisteret)
  • Tor Åge Myklebust (statistiker, Kreftregisteret)
  • Marte Nyløvold Haneborg (kvalitetsregisteransvarlig, Kreftregisteret)