Fagrådet i pankreasregisteret

Sist oppdatert:

Faglig ledelse av registeret gjøres i tett samarbeid med kvalitetsregisterets arbeidsgruppe. Arbeids-gruppen for kvalitetsregister for pankreaskreft består av onkologer, kirurger og patolog som er medlemmer av NGICG-HPB (Norsk Gastrointerstinal Cancer Gruppe). 

Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig og har ansvaret for den daglige driften av kvalitetsregist-eret. Kvalitetsregisteransvarlig er Marte Nyløvold Haneborg.

Leder i arbeidsgruppen

Hanne Hamre, onkolog, Akershus universitetssykehus

Hanne.Mari.Hamre@ahus.no

Medlemmer i arbeidsgruppen

Helse Nord:
Linn Nymo, Universitetssykehuset Nord-Norge
Helse Vest:
Inger Marie Løes, Haukeland universitetssykehus
Helse Sør-Øst:
Caroline Verbeke, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet
Knut Jørgen Labori, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet
Kristoffer Lassen, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet
Hanne Hamre, Akershus universitetssykehus
Fra Kreftregisteret:
Marte Nyløvold Haneborg, kvalitetsregisteransvarlig                                                                        Tor Åge Myklebust, statistiker                                                                                                  Bjørn Møller, ledelsesrepresentant