Kvalitetsregister for pankreaskreft

Flertallet av pasienter med pankreaskreft kan ikke opereres enten på grunn av spredning, lokalavansert sykdom eller høy alder. For de opererte har overlevelsen økt.
Sist oppdatert:

Kreftforeningen ga i desember 2019 penger til å utvikle og drifte et kvalitetsregister for pankreaskreft (bukspyttkjertelkreft), med en ramme på tre år. Prosjektperioden er nå blitt utvidet til juni 2024. Dette er den tredje utgaven av årsrapport for pankreaskreft.

Kvalitetsregister for pankreaskreft skal bidra til å styrke kvaliteten på helsehjelpen til pasienter med pankreaskreft. Registeret skal også drive, fremme og gi grunnlag for forskning for å utvikle ny viten om kreft-sykdommens årsaker, sykdomsforløp og effekt av behandlingen som gis.

Fra 1990 og frem til 2021 har det i Norge vært en stabil forekomst av pankreaskreft for begge kjønn og alle aldersgrupper, men med lett økning for både menn og kvinner over 65 år. 1026 personer ble diagnostisert med pankreaskreft i 2022. Av disse ble 67 identifisert med nevroendokrine neoplasmer og er ikke inkludert i registeret. Årsrapporten innholder pasienter med adenokarsinom i pankreas.

Utredning av pankreaskreft gjøres lokalt, og operasjon av pankreaskreft er sentralisert til Oslo universitetssykehus, Stavanger unitersitetssykehus, Haukeland universitetssykehus, St.Olav hospital og UNN Tromsø. 

Mer om pankreaskreft på kreftregisteret.no

Informasjon om pankreaskreft på Kreftforeningens sider.

Innmelding til registeret

Innmelding av kliniske opplysninger til Kvalitetsregister for pankreaskreft gjøres elektronisk via KREMT på Norsk helsenett. KREMT har funksjoner for å gjøre arbeidet med rapportering enklere.

Purringer på manglende meldinger og kvittering for innsendte meldinger, er tilgjengelige i KREMT-portalen. Det er også mulig å mellomlagre skjema.

For å motivere til rapportering er det utarbeidet administrativ og klinisk statistikk som gir sykehusene oppdaterte resultater for sin enhet. Denne statistikken blir oppdatert daglig.

Dekningsgrad og datakvalitet

Pasientgruppe

Registeret inneholder detaljert informasjon om alle tilfeller av pankreaskreft og opplysninger fra utredning, behandling og oppfølging av pasientgruppen.

Pankreaskreft behandles med kirurgi, kjemoterapi og i få tilfeller stråle-behandling.

Behandlende enheter

Pasienter med pankreaskreft utredes, behandles og følges opp i både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Alle leger som yter helsehjelp til denne pasientgruppen har meldeplikt til Kreftregisteret, hvilket inkluderer Kvalitetsregister for pankreaskreft.

Resultater